Fremdriftsplan vinduer

Denne planen er oppdatert 9. januar 2018. Planen oppdateres ved endringer utover en uke. De enkelte leilighetene varsles minst to dager før arbeidet skal starte i denne leiligheten, med mer presist tidspunkt. Varselet legges på dørmatta til den enkelte *) MERK: Arbeiderne må tilbake i de to første oppgangene og montere brannvinduer. I øvrige leiligheter monteres brannvinduer samtidig med de andre vinduene i leilighete. Noen av de første vinduene med ekstra lyddemping ble ikke levert med lufteventil. Alle vil få dette, og entreprenøren kommer tilbake og monterer disse på stedet uten å ta ut vinduene. De det gjelder vil få nærmere beskjed fra entreprenøren. Det samme gjelder vinduene over balkongdører, som skal kunne åpnes.

Uke/aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rehabilitering av vinduer 1 2 3
Maling av inngangspartier(væravhengig)
Maling av skyteskår vinduer(væravhengig) 9 10 11 12 13
Mastrupsgt 2
Torshovgt 10 oppg 1
Torshovgt 10 oppg 2 1 2 3
Omsensgt 1 oppg 1 2 3
Omsensgt 1 oppg 2 2 3
Omsensgt 3 2 3
Omsensgt 5 2 3
Omsensgt 7 4 5
Hegermannsgt 13 A 4 5
Hegermannsgt 13 B 4 5
Hegermannsgt 13 C 4 5
Mastrupsgt 5 6 7
Hegermannsgt 15 A 6 7
Hegermannsgt 15 B 6 7
Hegermannsgt 17 6 7
Hegermannsgt 19 8 9
Hegermannsgt 21 8 9
Hegermannsgt 23B 8 9
Hegermannsgt 23 8 9
Per Kvibergsgt 8 10 11
Per Kvibergsgt 6 10 11
Per Kvibergsgt 4 10 11
Per Kvibergsgt 2 10 11
Per Kvibergsgt 4A 11 12 13
Brannvinduer 2 4 5 6 8 9 10 11 12
Kjellervinduer 10 11 12 13
Nedrigging, opprydding 12 13

Fremdriftsplan vinduer

Denne planen er oppdatert 9. januar. Planen oppdateres ved endringer utover en uke. De enkelte leilighetene varsles minst to dager før arbeidet skal starte i denne leiligheten, med mer presist tidspunkt. Varselet legges på dørmatta til den enkelte *) MERK: Arbeiderne må tilbake i de to første oppgangene og montere brannvinduer. I øvrige leiligheter monteres brannvinduer samtidig med de andre vinduene i leilighete. Noen av de første vinduene med ekstra lyddemping ble ikke levert med lufteventil. Alle vil få dette, og entreprenøren kommer tilbake og monterer disse på stedet uten å ta ut vinduene. De det gjelder vil få nærmere beskjed fra entreprenøren. Det samme gjelder vinduene over balkongdører, som skal kunne åpnes.

Fremdriftsplan

Oppgaver og ukenummer

Rehabilitering av vinduer 1 2 3
Maling av inngangspartier(væravhengig)
Maling av skyteskår vinduer(væravhengig) 9 10 11 12 13
Mastrupsgt 2
Torshovgt 10 oppg 1
Torshovgt 10 oppg 2 2 3
Omsensgt 1 oppg 1 2 3
Omsensgt 1 oppg 2 2 3
Omsensgt 3 2 3
Omsensgt 5 2 3
Omsensgt 7 4 5
Hegermannsgt 13 A 4 5
Hegermannsgt 13 B 4 5
Hegermannsgt 13 C 4 5
Mastrupsgt 5 6 7
Hegermannsgt 15 A 6 7
Hegermannsgt 15 B 6 7
Hegermannsgt 17 6 7
Hegermannsgt 19 8 9
Hegermannsgt 21 8 9
Hegermannsgt 23B 8 9
Hegermannsgt 23 8 9
Per Kvibergsgt 8 10 11
Per Kvibergsgt 6 10 11
Per Kvibergsgt 4 10 11
Per Kvibergsgt 2 10 11
Per Kvibergsgt 4A 11 12 13
Brannvinduer 4 5 8 9 10 11 12
Kjellervinduer 10 11 12 13
Nedrigging, opprydding 12 13