Arnt Maasø

Arnt Maasø

Styreleder

E-post,  +47-41420825

Ansvar: daglig drift, avtaler, økonomi, web, brannvern og nyhetsbrev.

Anne Johannessen

Anne Johannessen

Nestleder

E-post,  +47-90924552

Ansvar: Renhold, HMS, vaskeriene, nøkkelbestilling, kabel-tv, callinganlegg

Magnus Dehli Prestmo

Magnus Dehli Prestmo

Styremedlem

E-post,  +47-94472159

Ansvar: Rehabilitering, utbyggingsaker, vedlikeholdsplan

Joakim Fretheim

Joakim Fretheim

Styremedlem

E-post  +47-90208472

Ansvar: Hage, vaktmester, utearealer, byggesaker

Cecilie Johnsen

Cecilie Johnsen

Varamedlem

E-post,  +47-98807776

Ansvar: Sekretær, nettsider

Tonje Thorn

Tonje Thorn

Varamedlem

E-post,  +47-45141020

Ansvar: Kontaktperson brannvern, hagelag og kulturkomiteen, Uteområdene.

Tore Magnus Oraug

Tore Magnus Oraug

Varamedlem

E-post,  +47-97772493

Ansvar: Forkjøpsrett, parkering, barnevognskur

Tollef Taksdal

Tollef Taksdal

Varamedlem

E-post,  +47-40463360

Ansvar: Dugnader, uteområder, byggesaker

Samuel Landquist

Samuel Landquist

Varamedlem

E-post,  +47-40549059

Ansvar: Utbyggingssaker, rehabilitering

Kulturkomiteen

(sommerfest, fellesaktiviteter, møterom)

Ida Michaelsen

E-post, +47-41445345