Velkommen til Italiagården!

Her finner du praktisk informasjon, kontaktinfo og nyheter for beboere i Torshov kvartal 7.

Velkommen til Italiagården!

Her finner du praktisk informasjon, kontaktinfo og nyheter for beboere i Torshov kvartal 7

Nyheter

Aktiviteter

Spørreundersøkelse om uteområdene

Spørreundersøkelse om uteområdene

Styret i borettslaget har satt ned en liten arbeidsgruppe som skal lage forslag om en helhetlig utviklings- og vedlikeholdsplan for uteområdene i Torshovkvartal 7. I den forbindelse ønsker vi innspill, tanker, ideer – store og små – fra alle beboerne – store og små. Svar på spørreundersøkelsen!

Informasjonsskriv fra styret: oppussing av oppganger 2022-2023

Informasjonsskriv fra styret: oppussing av oppganger 2022-2023

Oppussing av oppgangene i Italiagården er godt i gang og vil pågå frem til våren 2023. Oppussingen har vekket engasjement blant flere beboere. Vi har stor forståelse for at en endring av oppgangenes uttrykk vekker ulike følelser og meninger og ønsker derfor å gi dere informasjon om bakgrunn for fargevalg, samt videre arbeid.