Kjære alle sammen.

17.mai i bakgården 2020

Lilleborg Skolekorps ankommer 08.30. Vi heiser flagget og korpset spiller.
Program: «Ja vi elsker» og noen marsjer. Det blir kjempestas. Tenk eget korps i hagen.
Hipp hurra !

Vi vet at mange blir hjemme i år, og bakgården er som skapt for en hyggelig feiring av nasjonaldagen.

Men i år er det som alle vet litt annerledes. Vi er mange som bor her, og på 17. mai vil flere enn normalt benytte seg av gårdens utearealer. Så vi må dessverre henstille til alle beboere om ikke å invitere venner eller andre til 17-mai-feiring i hagen. Det er kort sagt for få bord og benker, og for lite plass.

Regler om avstand, gruppeantall og hygiene må følges. Vis hensyn og vær en god nabo.

Styret ønsker alle sammen en flott feiring.

Et trefoldig hurra for 17. mai!