Styret minner om at fristen for å sende inn saker til generalforsamlingen er førstkommende mandag 20. mars. Ordinær generalforsamling 2023 arrangeres 25. mai
Har du saker du ønsker å ta opp? Alle forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen bes sendt til styret@torshovkvartal7.no innen 20. mars.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.
  • Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
  • Navnet på forslagsstiller vil bli vist i saksfremstillingen.