For å få testet/kontrollert alle detektorer, alarmorganer så trenger FireSafe
TILGANG TIL ALLE LEILIGHETER / LOKALER i bygget

27. august
Torshovgata 10 a          08.30-09.15
Torshovgata 10 b          09.15-10.00
Omsensgate 1 a           10.00-10.45
Omsensgate 1 b           10.45-11.30
Mastrupsgate 2             12.15-13.00
Mastrupsgate 5             13.00-13.45
Omsensgate 3               13.45-14.30
Omsensgate 5               14.30-15.15

28. august
Omsensgate 7                08.30-09.15
Hegermannsgate 13 a    09.15-10.00
Hegermannsgate 13 b   10.00-10.45
Hegermannsgate 13 c    10.45-11.30
Hegermannsgate 15 a    12.15-13.00
Hegermannsgate 15 b    13.00-13.45
Hegermannsgate 17       13.45-14.30
Hegermannsgate 19       14.30-15.15

29. august
Hegermannsgate 21        08.30-09.15
Hegermannsgate 23        09.15-10.00
Per Kvibergsgate 8          10.00-10.45
Per Kvibergsgate 6          10.45-11.30
Per Kvibergsgate 4          12.15-13.00
Per Kvibergsgate 2          13.00-13.45

Man må sørge for at noen er til stede! Tar kun et par minutter. Det er hver og ens sikkerhet det her dreier seg om. Styreleder er nærværende alle dagene, men håndterer nøkler kun i «særlige nødstilfeller». Hvis noen absolutt ikke kan være til stede på den aktuelle dagen for brannalarmkontroll må nøkler merket med navn, adresse og H-nummer leveres til nøkkelansvarlig fra styret. Mandag, tirsdag eller onsdag kl. 08.15 ved nedre portal i Mastrupsgate.