Styret i borettslaget ønsker å takke for alle gode initiativ på Facebook. I denne situasjonen er det viktig at vi ikke bruker ressurser på tiltak som har begrenset effekt. Styret har ansvar for å sikre at det gjennomføres jevnlig og ordinær vasking av trappeoppganger og vaskerom, særlig nå som det er mange hjemme, og det er flere som frekventerer fellesområdene våre. Som et smittereduserende tiltak har det dessverre svært begrenset effekt. Selv om det gjennomføres daglig vask av oppganger / dørhåndtak etc. skal det bare én smittet person til som tar i det dørhåndtaket før det er kontaminert. Det er viktig å understreke at desinfeksjonsmidler nå er en kritisk vare, og at det bør brukes sparsommelig til ting som ikke har en kritisk funksjon. Den viktigste oppfordringen er at vi alle følger råd fra [helsenorge.no](http://helsenorge.no/) om håndhygiene, særlig når man har vært i kontakt med flater utenfor boligen.

Styret minner om at det er viktig at det ikke oppbevares søppelposer og annet løsøre i trappeoppgangen da dette er med på å spre smitte og vanskeliggjør vasking.

Gelender og håndtak blir vasket med særlig desinfeksjonsmiddel en gang i uken,