Under den årlige brannalarm-kontrollen i slutten av august var det 41 leiligheter FireSafe ikke fikk adgang til. Gården og hver enkelt sin sikkerhet er avhengig av at samtlige leiligheter blir kontrollert. Følgende leiligheter vil få besøk fredag 19. oktober, mellom 08.00 og 16.00. Styret tar denne ekstra kostnaden, men blir det behov for en tredje kontroll må beboer selv betale.

Per Kvibergsgt 2       H0102,H0103,H0203,H0401    08.10 – 08.35
Per Kvibergsgt 4       H0303,H0203,H0201,H0103,U0101    08.35 – 09.05
Per Kvibergsgt 6       H0101    09.05 – 09.15
Mastrupsgt 2             H0102    09.15 – 09.20
Mastrupsgt 5             H0402,H0302    09.25 – 09.35
Hegermannsgt 13 b  H0101,H0302    09.40 – 09.55
Hegermannsgt 17     H0302    09.55 – 10.00
Hegermannsgt 21     H0303,H0202,H0101,H0201    10.05 – 10.30
Hegermannsgt 23     H0303,H0201    10.35 – 10.45
Hegermannsgt 13 a  H0301    10.50 – 10.55
Hegermannsgt 15 a  H0202    11.00 – 11.05
Omsensgt 1 a           H0201,H0301    11.10 – 11.20
Omsensgt 1 b           H0302    11.25 – 11.30
Omsensgt 3              H0301,H0201,H0101    12.05 – 12.20
Omsensgt 5              H0301,H0302,H0101    12.25 – 12.40
Torshovgt 10 a          H0402,H0302    12.45 – 12.55
Torshovgata 10 b      H0301,H0302,H0303,H0102,H0401,H0101    13.00 – 13.35

Noe avvik på tidspunktene kan forekomme.