Firesafe kommer på sin årlige kontroll av Brannvarslingsanlegg.
Dato og tid står på oppslag i oppgangene.
Beboere sørger selv for at Firesafe får tilgang til leiligheten.