Omsensgt 1 b

Leilighet nr 42 i Omsensgt 1 b er solgt for kr 8 000 000. Forhåndsavklart forkjøpsrett kan benyttes. Se frist.