Settevik vil starte arbeidet med graving i Lillegården i morgen tidlig 8.mai.

Det er forventet 2-4 dager med arbeid.