Forgrønning av Lillegården!

Denne litt grå og asfalterte gjennomfartsåren henger ikke sammen med resten av den helhetlige Torshov-atmosfæren i gården. Dette skal vi få gjort noe med i år.
Start allerede om et par uker
I løpet av de to første ukene i mai vil vi bryte opp asfalt, sette kantstein og fylle på med jord. Det skal komme gress, planter og vekster som trives i de noe solfattige omgivelsene i dette hjørnet av gården. Lillegården har beboere med særdeles grønne fingre og kunnskap som tilsier at her skal vi få ting til å gro og trives. Det vil fortsatt være mulig for sykebiler og andre utrykningsfartøy å komme til inngangene. Det samme gjelder for nødvendig biltrafikk inn i gården. Vi ønsker derimot sterkt å redusere biltrafikken og parkeringen i Lillegården og håper samtidig tiltaket vil føre til mindre rot og tilfeldig oppbevaring i gården vår. Vi vil rydde barnevognskur, sykkelparkering og sørge for at sykkelstasjonen får en fremtredende plass. Vi ønsker å legge til rette for en møteplass for alle oss som bor i Italiagården. Vi kan vise til et beboermangfold, og ønsket er at også de eldre i borettslaget skal finne verdi i omgivelsene. Vi ønsker å opparbeide dette lille byrommet til et grønt møtepunkt, der beboere i alle aldre og barn på skoleveien kan møtes, leke og få økt trivsel i hverdagen.
For de virkelig interesserte
Vi vil se på dreneringsforhold og muligheten for å bedre disse. Planen er å bryte opp noe asfalt, sette kantstein, plante gress og planter som er egnet for de solforholdene som finnes. Vi tenker biomangfold og ulike gressorter og har en gjennomarbeidet vekstplan for å satse på pollinatorvennlige planter. I tillegg vil vi utrede andre forhold som vil bidra til å lede overvann og regnvann bort fra grunnmuren. Kanskje dette kan bidra til å tørke opp kjellerne våre noe, samt forebygge evt vannskader. Vi ønsker å se på muligheten av å sette ut krukker, klatreplanter, benker og bedre trivselen. I tillegg vil vi velge planter og blomster som kan føre til økt insektsmangfold. Vi må påregne noe lønn og leie av utstyr til graver og transport/fjerning av asfalt, inkl. fylling av jord. Men noe av jobben må vi regne med må gjøres på dugnad.
Er du med oss?
Er du interessert i å bidra til en grønnere gård? Vi lager gjerne en dugnadsplan der alle som ønsker kan få være med. Om du liker å sjaue, snekre, grave i jorda, koke kaffe eller bare «dofta på blommorna», så er du velkommen til å delta. Dette blir stas!
Kontakt:
Tove Halsos Klinkenberg, Kristin Haukebø eller Ida Michaelsen på 414 45345 eller (helst) e-post: ida@detnorsketeatret.no

Tegninger av Lillegården med grøntområder ved Thea H. Kvamme.