Forkjøpsrett og visninger

Andelseiere i Torshov Kvartal VII har forkjøpsrett til boliger i borettslaget. Her er skjema til bruk for beboere ved forkjøpsrett.

Beboere (eller meglere) som vil melde fra om forestående salg tar kontakt med styremedlem Kristoffer Andersen etter å ha lest informasjonen nedenfor. Vanligvis håndteres forhåndsavklaring eller fastprisavklaring av megler, men det er ingen ting i veien for at beboere ordner dette direkte med styret. Med forhåndsavklaring følger et gebyr til forretningsfører (på omlag 5000,-) som blir belastet den som selger. Forhåndsavklaring er gyldig for boligen i tre måneder. Dersom leiligheten ikke er solgt innen den tid, må forkjøpsrett avklares på nytt.

Andelseiere som skal selge bolig kan gå fram på to måter:

Forhåndsavklaring:

Boligen kunngjøres til salgs internt i borettslaget først, slik at andelseiere som kan være interessert i å benytte seg av forkjøpsrett må melde sin interesse før den legges ut på markedet. Melder ingen sin interesse, kan boligen selges fritt uten forkjøpsrett. Har noen meldt interesse, avklares forkjøpsretten ved at styret – etter at budrunden er avsluttet og bud akseptert – henvender seg til den som har meldt forkjøpsrett. Vedkommende må da innen et døgn, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett gjøres gjeldende.

Her kan du laste ned en mal for forkjøpsrett Forhandsavklaring 2023. Megler eller beboer fyller den ut og sender til styret.

Fastprisavklaring:

Boligen selges før den kunngjøres for borettslagets medlemmer. Deretter gjelder en 20-dagers frist for borettslagets medlemmer til å melde om forkjøp fra leiligheten er solgt (dvs. 20 dager fra varsel om at leiligheten er solgt. Beboere har imidlertid kun fem virkedager til å melde forkjøpsrett gjeldende tilbake til styret etter at oppslaget om forkjøpsrett er kunngjort). Når boligen er kunngjort til fast pris, er rettidig melding om forkjøp forpliktende. Det betyr at den som har meldt forkjøp plikter å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet i borettslaget melder seg innen meldefristen.

Her kan du laste ned en mal for forkjøpsrett Fastprisavklaring 2023​. Megler eller beboer fyller den ut og sender til styret.

Leiligheter til salgs med internvisning for beboere