Valg til nye styremedlemmer 

På generalforsamlingen mandag 27. mai skal det velges flere nye medlemmer til styret. Valgkomiteen vil derfor gjerne ha forslag til både faste styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. På grunn av koronasituasjonen er det vanskeligere for valgkomiteen å oppsøke folk direkte nå. Derfor vil vi veldig gjerne at dere tar kontakt med oss på telefon eller epost med gode forslag. Frist for å melde fra til valgkomiteen er fredag 26. mars.

Hilsen valgkomiteen,

Thea Kvamme Hartmann (epost), mob: +47-40232759
Tove Kristin Klinkenberg (epost), mob: +47-99160160
Arnt Maasø  (epost), mob: +47-41420825