Styret inviterer til generalforsamling 2023.

Tid: onsdag 7. juni kl 18:00.

Sted: Lilleborg kirke, Oskar Braatens gate 35