Forhåndsklarering innebærer at forkjøpsretten avklares FØR
salget er gjennomført. Interessenter må derfor melde seg innen fristen nedenfor.

Antall rom: 2. Størrelse: 57 kvm. P-rom. 2. etasje
Husleie: 2 979
Prisantydning: 4 000 000 (+ omkostninger).

Intern visning: Fredag 21. desember 17.00 – 18.00
Fellesvisning:
Torsdag 17/1 kl 18.30-19.30
Söndag 20/1 kl 14.00-15.00

For ytterligere opplysninger kontakt:
Erling Beck
Privatmegleren
926 53 000
erling.beck@privatmegleren.no

Andelseiere som er interessert i å benytte forkjøpsretten må melde fra på e-post til styret ved Kaare Weider senest innen utgangen av mandag 21. januar