Krisehjelp

Her er all informasjon du trenger hvis ulykken først er ute og du trenger hjelp. Selv om noen tenker det er enkles å ringe styreleder, er det bedre å kontakte de som kan hjelpe til med den typen spørsmål dette gjelder først som sist.

Vannskade og tette rør

Hvis du oppdager lekkasje eller vannskade må du straks stenge hovedkran / stoppekran så ikke videre skade skjer. Er det blitt tette avløpsrør og du har naboer som bor over deg, må du også varsle dem, slik at de ikke bruker vann / toalett, som renner ut hos deg.  Tilkall rørlegger og meld eventuell skade til forsikringsselskapet. Hvis skaden kommer fra rør inne i leiligheten ringer du til forsikringsselskapet der du har innboforsikring. Dersom skaden ser ut til å komme fra avløpsrør, vegger, tak sender du mail til OBOS forsikring (+47-22865500). OBS: ved tette grenrør / avløpsrør vil en del rørleggere gjerne tilkalle spylebil først som sist. Be dem imidlertid først prøve å stake opp rørene. Ved høytrykksspyling risikerer vi nemlig at rørene sprekker, fordi de er gamle, og at skaden dermed blir verre.

Enkelte rørleggere ønsker at bestillingen går fra en i styret ved tette soilrør. Be rørlegger da ta kontakt med styret for å få bekreftelse på bestillingen.

Kontaktinfo til rørleggere

Vi har ingen rammeavtale mer rørlegger, men her har du noen forslag som har vært brukt tidligere:

 • Rørleggerhuset: 400 84 040
 • Oslo Rør: 901 13 036
 • Bio VVS: 97 14 20 00
 • Flemming Johannessen: 23 37 37 70

(Meld gjerne fra til styret om andre du vil anbefale, så oppdaterer vi listen)

Brann

Hvis brannalarmen går: Sjekk om det er en feilmelding på brannvarsleren. Er det alvor:

 • VARSLE (Ring 110 og andre i bygningen)
 • SLOKKE (Prøv å slokke mindre branntilløp)
 • LUKKE (Lukke vinduer og dører)
 • REDDE (Evakuer bygningen. Bistå de som har behov for hjelp).

Hvis det er en feilmelding kan du slå den av ved å følge bruksanvisningen nedenfor.

Brannvarslingsanlegget

Her finner du en enkel Innstruks for bruk av brannvarslingsanlegget.

I de fleste oppgangene henger et enkelt brannmannspanel. I Hegermannsgate 19, Omsens gate 1A, Omsens gate 7 og i Per Kvibergs gate 6 henger hovedsentraler, som gir mer informasjon om feilmeldinger og lignende. De betjenes på samme måte, men ser litt annerledes ut:

Anlegget er levert av FireSafe tlf 09110.

Mistet nøkkel

Benedicte Beccer-Brandvold er nøkkelansvarlig. Hvis du har mistet nøklene bestiller du ekstra systemnøkler til oppganger /inngangsdører og kjeller/loftarealer med følgende informasjon: ( Send skjema til Benedicte.)

Info til nøkkelbestilling

Nøkler til leilighet / utgangsdør (som begynner med MA41.. etc):

 • Antall
 • Navn, adresse og fødselsdato til den som bestiller (kreves av leverandøren).

Nøklene sendes i postoppkrav fra leverandør i løpet av en ukes tid. Per januar 2017 er prisen fra leverandør Certego 370,- per nøkkel pluss porto på 120,- Vær oppmerksom på at prisene kan øke.

Nøkler til kjeller og loft:

 • Antall
 • Navn, adresse og mobilnummer

Disse nøklene bestilles hos Låsspesialisten i Grefsenveien, ved Nordpolen. Når nøkkel(er) er ferdig vil firmaet sende en SMS om dette og nøkkel(er) kan hentes i forretningen av beboer. Husk legitimasjon!

Skadedyr

Ta kontakt med et fima som hjelper deg, for eksempel Oslo veggdyrkontroll (800 800 66) og meld fra til styret.

Strømbrudd

Sjekk om strømmen kun er din leilighet eller hos andre. Gjelder det kun din leilighet bør du ta en tur i sikringsskapet før du eventuelt ringer elektriker. Dersom det er flere leiligheter, eller du ikke finner noen feil hos deg, sjekk med Hafslund om de har varslet strømbrudd eller feil i nabolaget. Ofte sender de også sms til de som er berørt. Nærmere info finner du på www.hafslundnett.no  eller telefon 22 44 10 40.

Borttauing / feilparkering

Bil på oppmerket plass skal ha oblat og være registrert på andelseier og meldt inn til borettslaget. Feilparkerte biler vil bli tauet bort uten ytterligere varsel. Ta kontakt med parkeringsansvarlig i styret for hjelp dersom bilen din er tauet bort på borettslagets eiendom.

Forsikring

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring.

Ved skade, som lekkasje, skal beboer sørge for at ikke videre skade skjer, og dernest straks melde skaden til forsikringsavdelingen i OBOS.

Info om forsikring
 • Polisenummer (Gjensidige): 57325313
 • Telefon: 22 86 55 00
 • Faks: 22 86 57 04
 • E-post: forsikring@obos.no