Nyhetsbrev i desember

Oppussing av trappeløp
Da har styret vedtatt anbud på både maler-arbeid og postkasseleverandør. Vi har også hyret inn en fargekonsulent. Detaljert informasjon pr. oppgang følger i god tid før oppstart i løpet av våren 22. Dette gleder vi oss til.

Containersekker
Påminnelse om anbefalt plassering av containersekker ved oppussing. Kommunen er stadig på plass, og ilegger gården bøter når de oppdager i-sekker plassert på fortauene våre. Styret bruker mye tid på å finne ut hvem vi skal viderefakturere. Vi minner derfor om at containersekker skal settes i gata, og ikke på fortauet. Husk å holde oss orientert hva oppussing og containersekker angår; det være seg stor eller liten renovering.

Sykkelskur
Dørene til sykkelskurene er nå på plass. Husk å holde dem til enhver tid låst.

Kum i Lillegården
Kum og rør i Lillegården er reparert, og vannet flyter nå fritt ut i hovedledningen. Synkehull er passé.

Fellesutgifter
Vi beholder i 2022 fellesutgiftene på dagens nivå; med et unntak.
Kabel-tv/internett går opp 3,53%, som er konsumprisindeksen (kpi) Telia har satt. Den månedlige oppjusteringen blir da på 279×1,0353 = 288,8487. Økningen på ti kroner faktureres fra februar.

Reinsdyr i skumringen
Melkeveiens hvite spiralarm

Måtte alle få en fin jul.
Styret

 

Barn med vannkanne, Foto: Thea Tønnessen

Melkeveien