Nyhetsbrev i oktober

 

Dugnad lørdag 6. november 2021 kl. 12.00
Vi skal blant annet:
Sette inn hagemøblene
Fjerne løv og grus
Rydde og feie fellesarealer
Stelle i hagen
Male litt – om været tillater det

Vi ber om at de som har parkeringsplass i bakgården flytter litt på bilene før dugnaden (særlig rekka mot hagen), så får vi ryddet og feiet litt der også.

Containere blir satt ut i forkant, så fellesarealer mv kan tømmes før dugnaden. Husk at spesialavfall ikke skal i containerne. Eget bur settes ut til el.avfall. Brukbare ting kastes ikke, men gis bort på Finn, på borettslagets egen «gi-bort-side» på FB, eller leveres Bentsehjørnet gjenbruksstasjon.

Fellesarealene på loft og kjeller flyter over av skrot og hensatte gjenstander. Dette går på akkord med brannsikkerheten. Ta en tur i kjelleren eller på loftet allerede i dag og sørg for at det er ryddig før dugnaden, så slipper vi å måtte kaste unna. I de åpnede områdene under trappeløpene kan det stå sykler og barnevogner.

Sykkelskurene er fortsatt overfylte. Vi forsøker derfor nok en gang å tape de sykler vi mener, eller tror, kan vrakes og fjernes. Mener noen at vi har tatt feil, fjern tapen. De sykler som pr. 6. november fortsatt har tapen på vil bli fjernet. Ellers ber vi den enkelte vurdere om oppbevaring av sykler som ikke brukes, f.eks. kan vinterlagring gjøres i boder eller under trappeløp. Sykkelparkering er en knapphetsgode!

Dugnaden avsluttes som vanlig med pølser og kollektivt klapp på skulderen.

 

Oppussing trappeløp og nye postkasser
Under Generalforsamlingen 2021 fikk vi flere innspill og forslag vedrørende oppussingen, og disse er tatt til vurdering og diskusjon. Dette har tatt oss lenger tid enn forventet.

Bommer indre veier
Diskusjonene rundt bommer eller ikke har også engasjert beboerne. Nok en sak vi fortsatt utreder.

Åpne ytterdører og parkering
Vi må igjen minne om at ytterdører til enhver tid skal være lukket og låst. Vi ber de av dere som pusser opp påse at evt. håndverkere får klar beskjed. Vi gjentar også til det kjedsommelige at beboere må påse at engasjerte entreprenører og håndverkere parkerer i gatene; og ikke i gården!

Oppussingsavfall
Containersekker / i-sekker må som hovedregel stå på gateplan. Planlegg slik at oppussingsavfallet blir kjørt bort uten opphold. Avfall fra renovering av leiligheter skal ikke settes inntil husveggene.

Lademuligheter
Vi får stadig henvendelser vedrørende ladepunkt for elektrisk bil på gårdens parkeringsplasser. Det er mange hensyn å ivareta, men styret har til hensikt å utrede saken i full bredde.

Sparkesykler
Styret henstiller til alle brukere av el-sparkesykler om ikke å parkere disse i indre gård.

Det ble kanskje litt mange «formaninger», men vi mener det godt. Sees på dugnad.

Styret

 

 

 

 

 

Barn med vannkanne, Foto: Thea Tønnessen

Foto Thea Tønnesen