Kjære italienere

Bredbånd og kabel-tv

Arbeidet med overgangen til installasjon av nytt bredbånd og kabel-Tv fra leverandør Telia skrider fram. I løpet av uke 16 og 17 (siste to uker av april) skal arbeidet med utskifting være gjennomført. Vi kommer innen ikke lenge tilbake med detaljert informasjon.

Parkering i gården

Det er i gården nesten til enhver tid et eller annet oppussings-prosjekt på gang. Derfor ser vi håndverkerbiler parkert «hist og her» rundt omkring. Vi har fra kommunens renovasjonsetat mottatt «formaninger» vedrørende blokkering av veiene inn til søppelskurene. Styret har tidligere påpekt at lossing og lasting er greit, men parkering skal finne sted på offentlig parkering utenfor gården. Om «forbudet» ikke blir overholdt, se ikke bort fra at aktuelle biler kan bli tauet bort på eiers regning.

Søppelskur

Når vi nå er inne på renovasjon vil styret påpeke mangel på god «søppelskur-kultur». Dette gjelder i særlig grad håndtering av papir / pappavfall. Brett kartonger og annet så godt som mulig før du legger det i containeren. Er det ikke plass, ta det med deg tilbake. Vi kan ikke ha skur som flyter over av papp-emballasje.

Dugnad

Årets vårdugnad vil finne sted søndag 11. april. Også i år gjennomført under covid 19-restriksjoner. Containere settes som vanlig ut noen dager i forkant. Aktuelle arbeidsoppgaver vil bli bekjentgjort. Et tilbakevendende problem er gamle sykler som beslaglegger verdifull plass i skurene. Styret vil merke alle sykler med tape i god tid før dugnaden. De sykler hvor tapen ikke er fjernet vil etter dugnaden bli avhendet/ gitt bort.

Ytterdører

Viktig at alle påser at dørene til oppgangene er riktig lukket og låst når de går ut eller inn. Dørene lukker ikke alltid like godt med snø og fukt i åpningen. Vaktmester vil etterse og evt. stramme dørpumpene.

Gartner

Gartneren er tilbake i gården i løpet av april. Styrets gartnerkontakt er Joakim Fretheim. Beboere med forslag til gartner-relatert aktivitet kontakter ham.

Generalforsamling 27. mai

Generalforsamlingen vil også i år bli gjennomført digitalt. Løsningene fra Obos er forbedret. Forslag til saker må sendes styret innen 1. april. For å sikre en effektiv behandling av saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen er det ønskelig at forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å ta stilling til saken.

19.02.21. Torshov Kvartal VII
Styret ser fram mot lysere tider