Hei alle beboere i Torshov Kvartal VII

 

 

 

Da er nytt styre for 2021 / 2022 konstituert. Vi er heldige som har fått med flere nye og spennende folk med både entusiasme og visjoner for gården – et engasjement ikke til å ta feil av. Samt et par gamle travere som heller ikke er tapt bak en vogn; får vi håpe.

Styreleder:             Christian Wilhelm Holst
Styremedlem:         Benedicte Beccer-Brandvold
Styremedlem:         Joakim Fretheim
Styremedlem:         Hermund Urstad
Styremedlem:         Kaare Weider

Varamedlem:          Reetta Asikainen Erlien
Varamedlem:          Matthias Bergsvik
Varamedlem:          Jonas Krogh Læret
Varamedlem:          Carola Becher Ruud
Varamedlem:          Tollef Taksdal

Takk til Tonje, Lena og Malene som forlater styret. De har alle gjort en super jobb for gården.

Trappeløp
Vedrørende oppussingen av trappeløpene har vi merket oss beboernes engasjement. Basert på tilbakemeldinger vil vi løpet av sommeren foreta ytterligere sonderinger med tanke på alternative framgangsmåter. Styret har som ambisjon at dette ikke utsetter oppussingen, som er planlagt gjennomført i løpet av høsten 2021

Utgangsdører
Det synes å være et vedvarende problem at ytterdørene blir satt åpne med en stein eller annet. Dørene skal til enhver tid, grunnet flere opplagte årsaker, være lukket. Viktig at eventuelle håndverkere også får klar beskjed

Byggavfall
Ved større prosjekter skal all avfallshåndtering avtales med styret. Ved mindre utbedringer må man påse at planker og annet ikke blir lagt inntil vegg, men ellers fjernes fra gården så raskt som mulig

Lek og leker
Sommer er gøy, vann er gøy. Men vi oppfordrer foreldre til å ta en liten rydde-tur mot slutten av dagen. Vannkraner skal være stengt og slanger kveilet opp. Påse også at «utartet» vannlek ikke forårsaker i for stor grad sølete inngangspartier

Benker, bålpanner, blomster og griller er på grenen. Sommeren er like overraskende og vakker hver gang, slik også i Italiagården. Fargene og formene som plutselig trer fram. En enestående årstid, full av løfter. Vi befinner oss på terskelen til noe nytt.

God sommer!

Styret
Torshov Kvartal VII

Ps. Lørdag 26. juni heier vi på Italia i 8. delsfinalen.

 

Barn med vannkanne, Foto: Thea Tønnessen

Foto Thea Tønnesen