Nyhetsbrev vinter 2023

Nye oppganger

Oppussingen av trappeløpene går sin gang. Styret minner nok en gang om hvor viktig det er at oppgangene er ryddet. At alt fra den minste joggesko til gamle kjøleskap er fjernet. Alle oppganger vil bli varslet en uke før oppstart.

Vi er ferdig med rød palett, og nå i gang med beige palett. Malerne er litt på etterskudd i henhold til fremdriftsplanen. Dette skyldes blant annet utfordringer vedrørende maling av gulvene. Men styret er til enhver tid i dialog med To Malere, og har som mål at alle ved prosjekt-slutt skal være fornøyd. Eventuelle spørsmål stilles til joakim@torshovkvartal7.no

Egne inngangsdører

 Vedrørende maling av inngangsdørene håper vi å kunne organisere en felles dugnad mot sen vår, tidlig sommer. Vi trenger en oppgangsansvarlig, en koordinator, pr. oppgang. Frivillige kan melde seg til kaare@torshovkvartal7.no

Brannsikkerhet i oppgangene

Apropos oppganger. Det er stadig alt for mye som oppbevares i fellesarealene. Hensatte ting i trappeløpene er en gjenganger ved gjennomgang av brannsikkerheten; noe borettslaget flere ganger av OBRE har fått anmerkninger på. Løsøre i trappeoppgangene øker risikoen for brannstiftelse og reduserer framkommeligheten i en rømmingssituasjon.

Det går selvsagt først og fremst på brannsikkerheten løs, men unødig hensetning av gjenstander, som gamle møbler og hvitevarer, vil i tillegg slite og skape «sår» på nymalte flater. Løsøre i oppgangene gjør også renholdet vanskeligere. Styret har gjentatte ganger oppfordret til bedre orden i oppgangene og må vurdere mer aktive tiltak om forholdene ikke bedrer seg. Kontakt oss gjerne om dere trenger hjelp eller gode råd.

Uteområdene

Styret takker for overveldende interesse, engasjement og konstruktive tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen om uteområdene. Vi mottok i alt 117 tilbakemeldinger og forslag – et utmerket utgangspunkt for en langsiktig utviklings- og vedlikeholdsplan for vår enestående bakgård. I tillegg var det mange beboere som meldte interesse for å delta i grupper under de ulike tema. Parkeringsgruppen er allerede i gang.

Italia- og Frankrikegården, 100 års felles historie.

Det skal feires, siste «lang»-helg i august. Allerede nå trenger jubileumskomiteen fine frivillige til diverse aktivitetskomiteer – underholdning, kommunikasjon, dekor, mat og rigg. Ta gjerne kontakt med benedicte@torshovkvartal7.no eller ida@detnorsketeatret.no

Det unike med våre vakre gårder er fellesskap og trivsel. Aktivitetene vil foregå på Lilleborgbanen, bakgårdene i Italia- og Frankrikegården og Hegermanns plass ved oksen.

Kontakt

Om noen har noe på hjertet, stort eller smått, bruk e-postene våre; og helst ikke Facebook. Dere finner oss på hjemmesidene under Styret

Ha en strålende vinter
Styret 16. januar 2023

Flyfoto av kvartal 7