Nyhetsbrev November

 

Kjære alle sammen,

Her kommer etterlengtet informasjon om hva som skjer i Italiagården.

Arbeider som pågår:

Firesafe: Etter lynnedslag i høst ble det klart at Brannvarslingsanlegg måtte byttes ut, dette dekkes av forsikring. De er nå igang med å bytte komponenter og sentraler. Vi må presisere at vi hele tiden har hatt varslingsanlegg som har fungert. Dog ikke uten diverse fustrasjons momenter som piping i sentraler og mange paneler som har vist feil osv. Vil samtidig minne om at oppgangene er rømningsveier og det er ikke tillat og lagre diverse utstyr her, utenom egnede steder.

Anticimex : Det er satt ut 2 stk rottefeller i Per kvibergs gt 8 ( vaskekjeller), disse flyttbare og styret har inngått avtale med Anticimex om at de skal flytte disse rundt etter behov, vi har også inngått en helårsplan for skadedyrbekjempelse.

Ørnulf Wiig Installasjon AS : Oppgradering av det elektriskeanlegget pågår. Diverse arbeider for å ha ett sikkert og funksjonelt anlegg.

Eiendomskatt : OBOS tar arbeidet med å tilbakebetale andelseiere.
Andelseiere som har eid sin leilighet siden 2016/2017, får refundert beløpet de betalt inn til boligselskapet for eiendomsskatt. (Hele beløpet for 2016 og en tredjedel av beløpet for 2017.) Vi refunderer pengene til det kontonummeret eieren sist benyttet for å betale felleskostnader i 2019.

Utbygging av Loft og kjellere: Pr. dags dato er det 4 stk: Mastrups gt 5 pågående, Omsens gt 1 A og B pågående, Hegermanns gt 21 er i søknadsprosessen.

Vaktmesterkompaniet: Ansvarlig for snømåking og strør ved behov.

Opppussing av trappeoppganger og nye postkasser: Styret innhenter tilbud.

Sykkelskur: Styret jobber med å løse utfordingene med plass og sikkerhet.

Informasjon fra Styret skal komme jevnlig på Websiden da vi ønsker åpenhet og god informajon ut til beoere om styrets arbeide.

En fin vintertid ønskes!

Vennlig hilsen Styret

Bildetekst her