Nytt styre

Onsdag 25. mai ble det nye styret i Torshov kvartal VII konstituert.

Takk for tilliten. Vi håper å gjøre en god jobb for gården og dens beboere og står til en hver tid til disposisjon. Vi tror på et framgangsrikt år.

Christian Holst. Styreleder
Daglig drift, økonomi, brannvern, vaktmesterkontakt, nøkler, webside.

Joakim Fretheim. Nestleder
Byggesaker, rehabilitering, Tv/internett, vaktmesterkontakt, flaggansvarlig.

Tonje Thorn. Styremedlem
Anticimex, brannvern, hage, utemøbler.

Kaare Weider. Styremedlem.
Byggesaker, rehabilitering, radon, forkjøpsrett.

Hermund Urstad. Styremedlem.
Sekretær, regnskap.

Sofie B Andersen. Varamedlem.
Forkjøpsrett, Tv / internett.

Malene Romestrand: Varamedlem.
Webansvarlig.

Benedicte Beccer-Brandvold.
Varamedlem. Parkering bil/motorsykkel, nøkler.

Lena Hammerø.
Varamedlem. Vaskekjeller, barnevognskur.

Tollef Taksdal. Varamedlem.
Dugnad og uteområder.