Oppgradering av lekeplassen starter i morgen torsdag 22. juni. Arbeidene vil vare i ca en uke.

I forbindelse med oppgraderingen blir det en del tung transport fra Mastrups gate og til lekeplassen via den korte asfalterte strekningen.

Entreprenøren passer på midlertidig inngjerding og lignende. Styrets kontaktperson Matthias Bergsvik følger opp.