Postkasser

Styret tør innledningsvis nevne at vi er godt fornøyd med de nye postkassene. Håper beboerne er av samme mening. Om du fortsatt mangler nytt navneskilt, kan det bestilles hos Låsspesialisten i Grefsenveien 9 b. Postkassene er av typen «Sandberg Robust Classic». Navnene skal trykkes i versaler. Ta kontakt med joakim@torshovkvartal7.no om du ikke har fått nøkkel, eller lurer på hvilken kasse som er din.

Oppussing oppganger

Oppussing og maling av trappeløpene står snart for døren, ved firma To Malere. Oppstart vil finne sted i løpet av uke 39, i Per Kvibergs gt 2 og Per Kvibergs gt 8 b. Først ute er oppgangene med rød palett. Så følger oppganger tildelt beige palett, og til slutt de grønne oppgangene. Planlagt fargepalett til oppgangene er utarbeidet av KOI fargestudio: Fargepalett, KOI fargestudio.

Hver oppgang er beregnet til å ta ca. 3 uker. Arbeidstiden vil være hverdager 07.00-16.00. Oppdatert fremdriftsplan (april 2023) finnes her: Fremdriftsplan gulvbehandling Italiagården OBS: det kan likevel hende at malerne jobber raskere enn planlagt. Beboerne bør følge med på oppslag i oppgangene. Varsling blir hengt opp ca en uke før oppstart i hver oppgang.

Hver oppgang varsles med oppslag én uke før oppstart. Styrets kontaktmann er Joakim Fretheim på tlf. 902 08 472  joakim@torshovkvartal7.no

Det er viktig at alle oppganger er ryddet fra loft til kjellerdør. Ikke en sko, ikke en paraply, ikke en barnevogn eller en blomsterkrukke vil vi se. Dørmatter og alt i vinduskarmer må ryddes bort. Det samme gjelder skilt/ bilder på vegg/ karmer der det skal males bak. Dersom du har et umalt trådglassvindu som du ønsker å beholde umalt, så sett opp tydelig merking på vinduet om dette. Det er andelseiers ansvar å sørge for å fjerne alt i trappeløpet. Om en oppgang ikke er ryddet vil «To Malere» bli forsinket, og gården vil bli ekstrafakturert.

Møterommet vil i ukedagene være reservert for malere, som pauserom og lager for utstyr (i perioden oktober 2022 – medio mai 2023). Styret har bestemt å åpne for utlån av møterommet i helgene fra og med januar 2023. Les mer om utlån her: Møtelokalet.

I henhold til avtalen skal arbeidet være fullført rundt midten av mai. Da kan vi alle glede oss til å åpne ytterdøren, og trå inn i en ny, frisk og behagelig tilværelse oppover i etasjene.

Se i tillegg informasjonsskriv fra styret 8.11.2022 (bakgrunn for fargevalg, oppfølging av kvalitet osv),