Informasjon og fremdriftsplan oppussing av oppgangene.