Piper

Alle pipene i Torshov Kvartal VII ble rehabilitert i 2010-2011. Arbeidet ble utførst av Murermester Tommy Richter AS. Pipene over tak ble revet og bygget opp igjen på nytt. Alle pipeløp ble trukket med sement innvendig, og det ble montert metallrør i alle løp der dette var nødvendig. Fyringsforbudet ble opphevet for alle leilighetene i oktober 2011.

Det er ikke tillat å montere ildsted eller gjøre andre inngrep i pipene uten skriftlig tillatelse fra styret. Ovn skal monteres av fagkyndige godkjent av styret med mindre annet er avtalt.

Bakgrunnen for piperehabiliteringen

Pipene i Torshov Kvartal VII har vært gjenstand for vurdering siden 80-tallet. Alle vurderingen som er gjort har antydet at det er et behov for rehabilitering, både over og under tak. I 2006 avdekket Oslo Brannvesen mange sikkerhetsmangler knyttet til skorsteinene i borettslaget. Sommeren 2009 bestilte styret en tilstandsvurdering av pipene. Samtlige piper ble undersøkt og filmet. Pipene over tak ble også besiktiget. På bakgrunn av undersøkelsene ble styret anbefalt å innføre fyringsforbud i borettslaget av hensyn til den potensielle brannfare. I september 2009 bekreftet Oslo Brann og Redningstetaten anbefalingen og innførte total fyringsforbud i Torshov Kvartal VII.

Et informasjonsmøte ble holdt i desember 2009 der OBOS Prosjekt presenterte funnene og viste alternative rehabiliteringsløsninger. For beboerne og styret var det viktig å få i stand pipene så snart som mulig. Etter prosjektering, anbudsrunder og en ekstraordinær generalforsamling 22. april, ble avtale inngått med Murmester Tommy Richter om rehabilitering av alle skortseinene. Arbeidet ble avsluttet i oktober 2011.