Barnevognparkering

Barnevogner skal plasseres i bodene ute eller under kjellertrappene der det er markert plass til dette. Det er ellers forbudt å parkere barnevogner i fellesarealer, inkludert i trappeoppgangene. Borettslaget disponerer flere barnevogngarasjer som leies ut til beboere for kr 105,- pr måned. Beboere med lang vei til bod/kjellerparkering prioriteres. Ta kontakt med Gro Elin i styret for leie/mer informasjon.

Boder

I kjellerbodene er det viktig å holde ventiler åpne. Det gjelder også spalteventilene øverst i vinduene. Ved vinterkulde kan de lukkes. Uansett; i en del gamle kjellere vil det ofte være en viss fuktighet. Dette bør beboerne ta høyde for ved oppbevaring. Se link til et par gode tips:
https://www.dinside.no/bolig/dette-ma-ikke-lagres-i-boden/71290125

Brøyting og strøing

Vaktmesterkompaniet har ansvaret for brøyting og strøing i gårdsrommet. Det gjelder alle veiene i gården, Lillegården og utenfor Omsens gate 3 og 5. Det gjelder ikke den nedre delen av parkeringsplassen i Mastrupsgate, som er i privat eie.

Det brøytes ved snøfall på 5 cm. Dersom beboere opplever at brøyting og strøing ikke skjer som forventet, kan dere melde fra til vaktmesterkontakten i styret. Selve trappene utenfor oppgangene skal vaktmesteren holde rene for snø. Samtidig som de skal passe på snø på taket. Oslo kommune har ansvar for brøyting og strøing av fortau på utsiden av gården. Eventuelle klager rettes til Bymiljøetaten på tlf 02180 eller på webskjemaet til kommunen

Dørklokke- og postkasseskilt

Skiltene ved ringeklokke / dørtelefon og postkasser skal være av samme type som opprinnelig, og skal alltid ha navnet på den / de som bor i leiligheten. Nye postkasser ble montert høsten 2022. Postkassene er av typen «Sandberg Robust Classic». Navnene skal trykkes i versaler. Nye navneskilt til postkassene får dere hos Access Låsspeliasten i Grefsenveien 9b.

Navneskilt på de nye porttelefonene kan man bytte / redigere på egen hånd. Oppskrift og «nøkkel» er å finne i søppelskuret i Mastrupsgate.

Fargekoder

Innvendig er de nye vinduene og listene / geriktene malt i standard bomull hvitfarge. Grønnfargen utvendig på vinduene er den samme som i Frankrikegården: NCS 7010G10Y Grønn (fugemassen er Grønn RAL 6007).

Ny informasjon om fargekoder i trappeløpene kommer. 

Gjerder, benker, garasje osv ute er malt med C-Base B5014 HT 023 OK 164 SS 046.

Styret har også fargekoder for fasade, sokler osv.

Fellesutfgifter / husleie

Fellesutgiftene dekker kabel-TV og internett (Telia som leverandør), trappevask, vaktmestertjenester, felles bygningsforsikring, forretningsførsel, kommunale avgifter, generell drift av eiendommen og nedbetaling av andel fellesgjeld med renter og avdrag. Størrelsen på husleien / fellesutgiftene varierer fra andel-til-andel i henhold til den opprinnelige husleiebrøken.

Forsikring

Borettslaget er forsikret gjennom Gjensidige forsikring polisenummer 57325313. Beboere bør gjøre seg kjent med sikkerhetsforskriftene.

Skader meldes til forsikringsavdelingen i OBOS  på telefon +47-22865500 eller epost forsikring@obos.no. De tar saken videre med Gjensidige. Hver enkelt beboer må i tillegg sørge for egen innboforsikring.

Møtelokalet / felleslokalet

Styrerommet i kjelleren i Hegermanns gate 19 lånes ut til beboerne ved ulike anledninger (se i tillegg kalenderen). Det er også mulig å låne kjøkkenet eksempelvis ved bursdager i bakgården. 

Kontakt Ida Michaelsen på sms (mob 414 45 345) for å booke lokalet.  Reservasjonen må inneholde opplysninger om tidspunkt, info om hva slags arrangement det er, fullt navn og kontaktinfo til de(n) ansvarlige (adresse, telefonnummer, e-post). Se også retningslinjer for bruk av rommet nedenfor:

Regler for bruk av møterommet
 • Rommet lånes ut etter først til mølla prinsippet. Det er bare mulig å ha inne én reservasjon om gangen per beboer
 • Rommet lånes ut til beboere i gården. Utlån til foreninger kan vurderes av styret.
 • Rommet skal ikke brukes til fester med støyende musikk og alkohol
 • I en prøveperiode vil møtelokalet ukentlig maskimalt lånes ut til to barnebursdager på hverdager og én i helgen. På hverdager skal støyende aktiviteter (som barnebursdager) være ferdige innen kl 20 og i helgen kl 18.
 • Rommet skal ellers være forlatt til kl 23.00. Ved utlån fredag/lørdag kveld, kan det vurderes om opprydning kan skje påfølgende dag.
 • Lånetaker har ansvar for opprydding/vask
 • Lånetaker har ansvar for at naboene ikke blir unødig plaget av støy både ute og inne
 • Se ellers kalenderen for oversikt over arrangementer som allerede er planlagt.

Næringslokalene

Borettslaget leier ut to næringslokaler i krysset Hegermanns gate / Per Kvibergs gate. For tiden er det Academy-frisørene og Zachariassen Jernvare som leier lokalene. Begge forretningene tilbyr rabatter til beboere i Italiagården. Hos Zachariassen er det 10% rabatt ved kjøp over kr 200,- Hos Academy-frisørene er det 10% rabatt på klipp mandag til fredag mellom kl 10 og 15 ved timebestilling (gjelder ikke i mai og desember).

Nyhetsbrev

Se fanen for ‘nyheter‘.

Nøkler

Ekstra systemnøkler til oppganger /inngangsdører og kjeller/loftarealer kan bestilles fra styret. Benedicte Beccer-Brandvold har ansvar for dette. Andre nøkler (som ikke er systemnøkler) kan files/kopieres hos Zachariassen. Bestilling av systemnøkler gjøres i en e-post til Benedicte med følgende informasjon:

Info til bestilling av systemnøkler

Nøkler til leilighet / utgangsdør (som begynner med MA41.. etc):

 • Antall
 • Navn, adresse og fødselsdato til den som bestiller (kreves av leverandøren).

Nøklene sendes i postoppkrav fra leverandør i løpet av en ukes tid. Nøkler til kjeller og loft:

 • Antall
 • Navn, adresse og mobilnummer

Disse nøklene bestilles hos Låsspesialisten i Grefsenveien, ved Nordpolen. Når nøkkel(er) er ferdig vil firmaet sende en SMS om dette og nøkkel(er) kan hentes i forretningen av beboer. Husk legitimasjon!

Rabattavtaler

Svertesopp

Slik unngår du svertesopp.

Svertesopp

Overflatesopp eller svertesopp er betegnelsen på en gruppe sopper som ofte opptrer ved og på malte flater. De ser gjerne ut som små sorte prikker/flekker i malingfilmen. Svertesopp kan være et problem innendørs i murbygninger som vårt borettslag, særlig om vinteren når ventilasjonen ikke er så høy. Svertesopp er stygt og irriterende, men det er ufarlig og det kan lett unngås. Mot yttervegger bør det ikke settes store gjenstander som seng, skap etc. som hindrer god ventilasjon. Dette er særlig vanlig i soverom der luftfuktigheten kan være høy og ventilasjonen er liten. Særlig om vinteren er dette et problem. Det er vanlig at skader på soverom skyldes en kombinasjon av høy relativ luftfuktighet, mangelfull utlufting og lav overflatetemperatur på yttervegger. I ytterhjørner med liten grad av isolasjon/luftsirkulasjon vil varm, fuktig luft kondensere og gi forhold som muliggjør soppvekst. Slike kondensproblemer kan stort sett løses ved økt utlufting (særlig i en periode om morgenen for å få ut vanndampen som er produsert i løpet av natten), gjerne i kombinasjon med en økt temperatur som sørger for bedret luftsirkulasjon og oppvarming av de kjølige/fuktige flatene. Svertesopp kan vaskes bort med vanlig husrengjøringsmidler. Tørk deretter med ovn, og husk god avstand fra yttervegg til store gjenstander.

Parkering

Beboere kan se oversikt over dagens parkeringsplasser og venteliste her. Spørsmål vedrørende parkering kan rettes til parkeringsansvarlig i styret.  Borettslaget leier ut parkeringsplasser etter følgende prinsipper:

Prinsipper for parkering
 1. Parkeringsplassene i Borettslaget Torshov Kvartal VII administreres av Borettslagets styre.
 2. Styret bestemmer til enhver tid hva prisen per parkeringsplass skal være. Betalingen skjer forskuddsvis, månedlig, som egen post på husleieblanketten.
 3. Hvis andelseier ikke betaler eller avbryter betaling av leien for parkeringsplassen opphører leieavtalen omgående. Ny leieavtale kan ikke inngås før to år etter skyldig leie er betalt og dersom vedkommende har ansiennitet.
 4. Ingen kan ha mer enn en parkeringsplass for bil/motorsykkel hvis det står andelseiere på venteliste, men andelseier har lov å disponere en bil- og en motorsykkelplass samtidig.
 5. Styret kan si opp leieavtalen dersom andelseier ikke benytter parkeringsplassen. Brudd på øvrige bestemmelser kan også føre til oppsigelse.
 6. Styret leier ut 32 parkeringsplassene for biler (på fortauene i Mastrups gate) og seks parkeringsplasser for motorsykler (fortauene i nedre passasje i Mastrups gate) til andelseieren i henhold til ansiennitet for den enkelte søker. Ansiennitet følger den registrerte andelseier og kan ikke overdras andre enn ektefelle/partner/samboer.
 7. Kun andelseiere kan søke og tildeles parkeringsplass. Andelseier må selv kunne dokumentere ansiennitet.
 8. Ved bruksoverlating opphører avtalen om parkeringsplass for vedkommende. Andelseiere som leier ut leiligheten sin tas ut av listen og må søke på nytt etter avsluttet bruksoverlating.
 9. Det er andelseier sin rett til å be om borttauing, ved å varsle om dette til den som er ansvarlig for dette i Styret.
 10. Dersom leietaker opphører å ha/bruke bil, plikter vedkommende å melde fra omgående til styret. Dersom leietaker ikke anskaffer nytt kjøretøy innen to måneder vil leieavtalen opphøre.
 11. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til avskiltede biler, campingvogner, tilhengere eller lastebiler. Parkeringsplassen kan ikke benyttes til reparasjon av biler, ei heller lagring av ikkekjørbart kjøretøy.
 12. Ventelisten oppdateres den 1. i hver måned. Ønske om plass på ventelisten må meldes inn innen den 15. for å komme med på oppdateringen. Tildeling skjer i henhold til gjeldende liste.
Per mai 2023 er prisen på parkering 600 kr/mnd for bil og 200 kr/mnd for MC.

Trappevask

Ukentlig trappevask utføres av ABSOLUTT RENT AS. Dersom du har klager eller det er noe du lurer på i forbindelse med renholdet i oppgangene, ta kontakt med styret.

Dette skal vaskefirmaet utføre:
 • Vask av trapper og avsatser fra og med øverste etasje til og med kjellernivå med fuktig mopp
 • Skifte av mopp i hver etasje
 • Fjerne flekker, tyggegummi og annet i trappene og avsatser
 • Vaske under hver enkelt dørmatte, men ikke risting av mattene
 • Gelendere øvre løp vaskes med fuktig klut
 • Riste matte ved utgangsdør
 • Vinduer på og ved siden av utgangsdør vaskes med egen vindusklut
 • Postkasse tørkes av med fuktig klut
 • «Matteservice» nederst ved utgangen.
 • Skifting av matter gjøres annen hver uke i vinterhalvåret og hver 4. uke i sommerhalvåret.

Søppel

Borettslaget har kildesortering av papir, plast, matavfall og restavfall. De grønne containerne er for papir og de svarte er for øvrig avfall. Husk at plast skal i blå pose og matavfall i grønn, restavfall skal i hvit pose eller vrengt handlepose. Husk også å sørge for at avfallet er pakket godt inn før de legges inn i containeren. For annen type avfall se Oslo kommunes nettsider eller Bentsehjørnet Minigjenbruksstasjon.

Nb: All papp skal brettes. Se instruksjonsvideo: Oda i pappen

TV og internett​

Borettslaget har en kollektiv avtale med Telia, som leverer TV og bredbånd til leilighetene. Avtalen heter Kollektiv Flex Medium og innebærer at beboerne individuelt kan velge om de vil ha bare bredbånd, bare TV, eller begge deler.

Internett og TV er spesifisert på fakturaen / husleien, Spørsmål vedrørende abonnementet eller feil på kabelanlegget rettes til kundeservice på +47-92405050. Ytterligere informasjon finnes på  /www.telia.no . Ingen må gjøre inngrep i kabel-TV anlegget eller foreta om- eller tilkoblinger. Dette kan forstyrre signalene til andre beboere og ødelegge anlegget.

 

Utebord og benker

Borettslaget har kjøpt inn ekstra utebord og benker, som står låst i sykkelskuret utenfor Per Kvibergs gate 2. Disse er til utlån for beboere til bursdager, grilling osv. slik at en ikke okkuperer så mange av de vanlige bordene. Sett opp en lapp på bordene når du ønsker å booke dem. 

Vaktmester

Borettslaget benyttet vaktmestertjeneste levert av Borettslags-service. Vår faste vaktmester er Morten Ekbør som kan nås på epost vaktmester@torshovkvartal7.no (eventuelt på mobil +47-97592757). Vaktmesterkontakt i styret er Joakim Fretheim som har epost joakim@torshovkvartal7.no og mobil +47-90208472.

Vaktmesteroppgaver
 1. Påse til enhver tid at det hersker god orden over alt på eiendommen.
 2. Fjerne tagging på fasader, barnevognskur o.l. ved behov.
 3. Søppel som ligger i gårdsrom, portrom eller på borettslagets øvrige uteareal fjernes så raskt som mulig. Sørge for at det er god orden rundt avfallscontainerne, spyling ved behov. Befaring skal utføres minst én gang pr. uke.
 4. Lyspærer i trappeoppganger, kjellere, loft og utvendig belysning (fellesarealer) skal skiftes ved behov. Inspeksjon skal gjøres minst én gang pr. uke.
 5. Ytterdører og kjellerdører: funksjon, inkl. låssylinder, dørpumpe og smekklås sjekkes/smøres månedlig.
 6. Borettslagets redskap, verktøy og øvrig utstyr holdes i orden, og utstyrsboden holdes ryddig.
 7. Vaktmester påser at kjellervinduer er lukket og utekraner er avstengt om vinteren og i kuldeperioder, samt at varmekabler til takrenner er påslått. Likeledes skal varmekabler skrus av om sommeren og i varmeperioder. Lufteluker skal fortrinnsvis holdes åpne hele året.
 8. Borettslagets plener og grøntanlegg klippes, vannes og holdes pene. Kantklipper benyttes ved behov.
 9. Trapper og inngangspartier skal ryddes for snø straks etter snøfall. Ved fare for takras skal det settes opp avisere. Når føret er glatt foretas nødvendig sandstrøing. Issvuller og smeltevann fjernes under mildvær og vannavløp holdes fri for is. Vaktmester følger ukentlig opp utviklingen av snø og is på takene, takrennene og nedløp.
 10. Vaktmester vurderer når det er påkrevet å fjerne snø fra takene slik at det ikke blir fare for snø/isfall. Ved behov for å fjerne snø/is informeres styret/styreleder. Arbeidets omfang og pris avtales før snø-fjerning igangsettes.
 11. Dersom vaktmester oppdager eller får kjennskap til uregelmessigheter i borettslaget, skal dette omgående rapporteres til styret, fortrinnsvis styreleder.
 12. Feil som måtte oppstå på utstyret i borettslagets vaskerom meldes til styret. Servicepersonell kontaktes dersom dette er nødvendig.
 13. Vaktmester kan etter forespørsel fra styret bistå med å formidle mindre vedlikeholdsarbeid til håndverkere.
 14. Vaktmester har ikke ansvar for den lovpålagte brannvernrunden, men har ansvar for ettersyn av borettslagets brannsikringsutstyr utenom leilighetene, og å sørge for frie rømningsveier.
 15. Vaktmester leser av fellesarealets strømmålere månedlig.
 16. Vaktmester rapporterer hver måned hva som er gjort og foreslår eventuelle utbedringer.

Varmepumpe

Ved søknad til styret kan det gis tillatelse til montering av varmepumpe på takterrasser. Les mer om retningslinjer som isåfall må følges:

Retningslinjer for varmepumper

Pumpens utedel skal monteres skjermet for innsyn inne på selve terrassen. Kun takterrasser som ligger over andelseiers eget areal er aktuelle for varmepumper. Pumpen bør monteres stående på støy- og vibrasjonsdempende støtter. En varmepumpe kan produsere betydelig mengder kondensvann i løpet av en vintersesong, opptil flere hundre liter. Dette kan gi isingsproblemer. Pumpen må derfor monteres med oppvarmet avledning av vann til sluk og sluk og tilkobling til takrenne må ha tilsvarende oppvarming. Det må velges en støysvak modell og pumpen skal monteres av fagfolk. Installasjon av varmepumpe skjer ellers på samme vilkår som utbyggingssaker. Det vil si at tiltakshaver er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader borettslaget blir påført som følge av installeringen.

Vaskeriene

Borettslaget har to fellesvaskerier i kjellerne i Per Kvibergs gt 8B og Omsens gt 1B. Begge er utstyrt med vaskemaskin og tørketrommel. Vaskeriet i Omsens gt 1B har også en elektrisk rulle. Vaskeriene er åpne hver dag fra kl 7 til 22. I påvente av nytt kortsystem må man betale med Vipps. Spørsmål vedrørende vaskeriene kan rettes til Liv Arnhild.

Ventilasjon og peis

Hvordan få den naturlige ventilasjonen til å fungere best mulig og unngå kondens?

Råd og tips om bedre inneluft

Alle de klassiske torshovgårdene har naturlig avtrekk. Det betyr at det er avtrekksventiler som er knyttet til avtrekkskanaler og et kanalsystem som trekker luft ut av leiligheten. Det aller viktigste du kan gjøre er å sørge for at det kommer frisk luft inn i leiligheten din. Denne luften kommer fra tilluftsventilen som er montert i yttervegger, eller gjennom spalteventilen på vinduene. Ventilene må være åpne for at ventilasjonen hos deg skal virke. Ellers vil du få luft fra andre steder pga. undertrykk – enten det er fra andre leiligheter eller peisen / pipene. Dette er også grunnen til at det ikke er tillatt å montere elektriske vifter som går inn på luftekanalene fra kjøkken eller bad, fordi de skaper uballanse og undertrykk, slik at eksempelvis matos fra én leilighet, blåser inn i en annen. Peis Når du fyrer i peisen må det komme luft inn i ovnen for at det skal brenne. Og røyken som går ut må erstattes av samme mengde frisk luft inn – ellers blir det undertrykk i leiligheten. Derfor er det ekstra viktig om vinteren å få luft inn i leiligheten. Det gjelder spesielt i mildværsperioder, hvor det er dårligere trekk enn når det er kaldt.

Vifter

Det er ikke lov å montere elektriske vifter på kjøkken eller bad som går inn på luftekanalene. Det ødelegger den naturlige avtrekket i gården (se mer under ‘ventilasjon’).