TORSHOV KVARTAL VII.
RØRFORNYING. Periode: 11. mars til 11. april 2019

Team 1
Uke 12:
Hegermannsgt 15 a  
Nøkkelansvarlig oppgang: Sindre Vegsund 922 09 768
H0101. H0201. H0202. H0301. H0302
Nøkler leveres senest 11. mars. Oppstart arbeid i oppgang 18. mars

.
Uke 13: 
Hegermannsgt 13 c
Nøkelansvarlig oppgang: Kristoffer Andersen 906 83 486
H0101.  H0201. H0301.
Nøkler leveres senest 18. mars. Oppstart arbeid i oppgang 25. Mars

Uke 13 og 14:
Hegermannsgt 13 b 
Nøkkelansvarlig oppgang: Siri Rygh 412 04 536
 H0101. H0102. H0103. H0201. H0202. H0203. H0301. H0302. H0303
Nøkler leveres senest 25. mars. Oppstart arbeid i oppgang 1. april.

Bunnledninger uke 15.
Vannet må også da stenges et par dager mellom 08.00 og 17.00.

Team 2
Uke 12:
Mastrupsgt 2
Nøkkelansvarlig oppgang: Jonas Læret 918 71 632
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302. H0401. H0402
Nøkler leveres senest 11. mars. Oppstart arbeid i oppgang 18. mars

Uke 13:
Mastrupsgt 5
Kontakt oppgang: Magnus Prestmo 944 72 159
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302. H0401. H0402
Nøkler leveres senest 18. mars. Oppstart bunnledninger 26 mars

Bunnledninger uke 13.
Vannet må også da stenges et par dager mellom 08.00 og 17.00

Proline informerer nærmere, uken før de går i gang i den enkelte leilighet.
Proline henter og leverer komplette nøkkelknipper hos Anne Johannessen Torshovgt 10 a.

Prosjektleder Proline Paul Hahn 92 87 10 68
Styreleder Kaare Weider 90 16 65 25
Styremedlem Magnus Prestmo 94 47 21 59
Nøkkelansvarlig prosjekt Anne Johannessen 90 92 45 52


Ytterligere framdriftsplaner blir lagt ut etter hvert.
Samtlige leiligheter i samtlige oppganger rørfornyes.
(Med unntak av leilighetene i Mastrupsgt 5)
I følge planen er prosjektet 
ferdigstilt i slutten av september.

Takk til alle for godt samarbeid.