TORSHOV KVARTAL VII.
RØRFORNYING. Periode: 15. april til 10. mai

Uke 17: 
Omsensgate 7  
Nøkkelansvarlig oppgang: Kirsten Hegsvold 992 41 133
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302
Nøkler leveres senest mandag 15. april. (Gjerne tidligere pga påske.)
Oppstart arbeid i oppgang tirsdag 23. april

Uke 18: 
Hegermannsgt 13 a
Nøkkelansvarlig oppgang: Stig Dalsveen 941 90 100
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302
Nøkler leveres senest tirsdag 23. april. Oppstart arbeid i oppgang mandag 29. april.
(Onsdag 1. mai jobbes det ikke.)

Uke 19:
Bunnledninger
Vannet må også da stenges et par dager mellom 08.00 og 17.00.

Proline informerer den enkelte leilighet nærmere, uken før de går i gang.
Proline henter og leverer komplette nøkkelknipper hos
Anne Johannessen Torshovgt 10 a.

Prosjektleder Proline Paul Hahn 92 87 10 68
Styreleder Kaare Weider 90 16 65 25
Styremedlem Magnus Prestmo 94 47 21 59
Nøkkelansvarlig prosjekt Anne Johannessen 90 92 45 52

Ytterligere framdriftsplaner blir lagt ut etter hvert.
Samtlige leiligheter i samtlige oppganger rørfornyes.
(Med unntak av leilighetene i Mastrupsgt 5)
I følge planen er prosjektet ferdigstilt i slutten av september.

Takk til alle for godt samarbeid.