TORSHOV KVARTAL VII.
RØRFORNYING. Periode: 6. mai til 6. juni

Alle må levere nøkler til Anne Johannessen Torshovgt 10 a
innen oppsatte frister. Nøkkelansvarlig pr. oppgang er kun engasjert
i det tilfellet «noen glemmer å levere.»

Nøkkelansvarlig pr. oppgang

Uke 20: Omsensgate 5
Nøkkelansvarlig oppgang:  
Jørgen Haverstad Kvalsvik tlf 414 44 437
Nøkler innsamlet senest mandag 6. mai.
Oppstart arbeid i oppgang 13. mai

Uke 21: Omsensgate 3
Nøkkelansvarlig oppgang: 
Hennica Westheimer tlf 917 11 229
Nøkler innsamlet senest mandag 13. mai.
Oppstart arbeid i oppgang 20. mai

Uke 22: Omsensgate 1 b
Nøkkelansvarlig oppgang: 
Ida Michaelsen tlf 414 45 345
Nøkler innsamlet senest mandag 20. mai.
Oppstart arbeid i oppgang 27. mai

Bunnledningene i alle tre oppganger rørfornyes uke 23.
Vannet stenges også da et par dager fra ca. 08.00 til 16.00  

Proline henter og leverer komplette nøkkelknipper hos
Anne Johannessen Torshovgt 10 a.

Prosjektleder Proline Paul Hahn 928 71 068
Styreleder Kaare Weider 901 66 525
Styremedlem Magnus Prestmo 944 72 159
Nøkkelansvarlig prosjekt Anne Johannessen 909 24 552

Takk til alle for godt samarbeid.