TORSHOV KVARTAL VII.
RØRFORNYING. Periode: 14. jan. t.o.m 14. mars 2019

Proline. Team 1:
Uke 4 og 5:
Hegermannsgt 23 b

Nøkkelansvarlig Lena Hammerø 93 08 37 31
H0201. H0202. H0203. H0301. H0302. H0303.
Nøkler leveres senest 14. Jan. Oppstart arbeid i oppgang 22. Jan.

Uke 5 og 6:
Hegermannsgt 21
Nøkkelansvarlig Finn Sæthre Nordling 93 26 17 00
H0101. H0102. H0103. H0104, H0201. H0202. H0203. H0301. H0302. H0303
Nøkler leveres senest 21. Jan. Oppstart arbeid i oppgang 29. Jan.

Uke 7:
Hegermannsgt 19

Nøkkelansvarlig Jan Erik Jensen 93 00 03 39
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302.
Nøkler leveres senest 4. Feb. Oppstart arbeid i oppgang 12. Feb.

Uke 8:
Hegermannsgt 17
Nøkkelansvarlig Anne Hege Rosenlund 92 60 03 63
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302.
Nøkler leveres senest 10. Feb . Oppstart arbeid i oppgang 18. Feb.

Uke 9:
Hegermannsgt 15 b
Nøkkelansvarlig Magne Engebakken 90 76 15 84
H0101. H0201. H0202. H0301. H0302. .
Nøkler leveres senest 17. Feb. Oppstart arbeid i oppgang 25. Feb.

Bunnledninger taes uke 10 og uke 11
Vannet vil også da måtte stenges et par dager.

Proline. Team 2:
Uke 5 og 6:
Omsensgt 1 a
Nøkkelansvarlig Tina Steiro 95 46 29 42
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302. H0401. H0402. H0403.
Nøkler leveres senest 20. Jan. Oppstart arbeid i oppgang 28. Jan.

Uke 6, 7, 8:
Torshovgt 10 b
Nøkkelansvarlig  Liv Arnhild Romsaas 92 65 03 99
H0101. H0102. H0103. H0201. H0202. H0203. H0301. H0302. H0303. H0401. H0402.
Nøkler leveres senest 28. Jan. Oppstart arbeid i oppgang 5. Feb.

Uke 8 og 9:
Torshovgt 10 a
Nøkkelansvarlig Anne Johannessen 90 92 45 52
H0101. H0102. H0201. H0202. H0301. H0302. H0401. H0402.
Nøkler leveres senest 11. Feb. Oppstart arbeid i oppgang 19. Feb.

Bunnledninger taes uke 9, 10 og 11.
Vannet vil også da måtte stenges et par dager.

Proline henter og leverer komplette nøkkelknipper hos Anne Johannessen Torshovgt 10 a.

Prosjektleder Proline Paul Hahn 92 87 10 68
Styreleder Kaare Weider 90 16 65 25.
(Send melding mellom 11. jan. og 3. feb.)
Styremedlem Magnus Prestmo 94 47 21 59
Nøkkelansvarlig prosjekt Anne Johannessen 90 92 45 52

Ytterligere framdriftsplaner blir lagt ut etter hvert.
Samtlige leiligheter i samtlige oppganger rørfornyes.
I følge planen er prosjektet 
ferdigstilt i slutten av september.

Takk til alle for godt samarbeid.