Styret i Torshov Kvartal VII ser at det er mange gode naboer i borettslaget som ønsker å bistå beboere med særlig behov.

Vi ønsker å gi noen råd til alle som ønsker å hjelpe. Med utlevering av nødvendige husholdningsartikler, eller praktisk bistand til personer i risikogrupper, karantene eller isolasjon. Rådene er gitt for å redusere smitteoverføring mellom personer, både de som bistår og de som mottar bistand.

• De som bistår bør være forsiktige med å snakke med andre om hvem de bistår og hvorfor for å forhindre stigma. Hold personopplysninger og helseopplysninger for deg selv.

• Alle som bistår må følge retningslinjer fra helsenorge.no for å hindre smittespredning. Alle som bistår bør ha tilgang til hånddesinfeksjon.

• Alle som bistår må ikke gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene. Det anbefales at man ringer/banker på døren, setter fra seg varer og går. Poser bør forsegles eller lukkes.

• I forbindelse med vareinnkjøp må man ikke utlevere kortinformasjon eller andre betalingsopplysninger. Kontanter bør ikke utveksles, dette kan øke smitterisikoen. Hver og en må finne en god løsning for evt. utlegg og betalinger og både den som mottar bistand og den som gir bistand må ta ansvaret for at dette ikke kan misbrukes.

• Alle som bistår og alle som mottar bistand gjør dette på eget ansvar.

• For alle i risikogruppen som har behov for bistand anbefales det å ta kontakt med Akutt hjemmesykepleie i Oslo kommune på nummer: 23 48 70 90.

• Dersom liv og helse er truet, skal alltid nødetatene kontaktes på disse numrene: 1-1-3, 1-1-0 og 1-1-2.