Rens av alle ventilasjonskanaler

PowerClean renser ventilasjons-kanalene i Italiagården
27. januar til 3. februar 2020

Vi tar tak i inneklimaet og renser ventilasjonskanalene, som ofte er fulle av støv. Det blir gått inn i ventiler på kjøkken, bad og eventuelt andre ventilasjonspunkter i leiligheten. Framdriftsplan kommer.
Det blir foretatt en inspeksjons- og nøkkelrunde til alle leiligheter den aktuelle dagen mellom 07:00 og 08:00.

Dersom dere ikke er hjemme den aktuelle dagen må nøkler leveres til en nabo eller til folk fra PowerClean som er på området. Arbeidet avsluttes ca. kl. 15:00. Dersom dere ikke har mulighet til å være hjemme, eller levere fra dere nøkkel, ta kontakt med PowerClean.

Alle ventiler i leiligheten må være tilgjengelig! Dette er nødvendig for å få renset samtlige kanaler i hele gården.

Har dere spørsmål vedrørende fremdrift, eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt med
PowerClean på tlf 800 35 300