TORSHOV KVARTAL VII.
RØRFORNYING 2018 / 2019

Samtlige av gårdens avløpsrør og bunnledninger er renovert med polyesterplast i flere lag. Belegget har en materialtykkelse på ca. 3 mm. Arbeidet ble utført av Proline.