Soil

Proline går i gang med rørfornyingen av alle soilrør mandag 19. november. Første oppgang blir Per Kvibergsgt 8 b. De tar ca. to leiligheter pr. dag, og kommer til å holde på langt inn i 2019. I julen holder de fri. Nærmere informasjon kommer.