Soil

Proline gikk i gang med rørfornyingen av alle soilrør mandag 19. november. Første oppgang var Per Kvibergsgt 8 b. De tar ca. to leiligheter pr. dag, og kommer til å holde på langt inn i 2019. I julen holder de fri. Nærmere informasjon kommer.

Proline avslutter arbeidet før jul 19. desember. I uke 2, mandag 7. januar, er de tilbake, og da i Per Kvibergsgt 6. I uke fire går de i gang i Hegermannsgt 23 b. I uke fem er Proline to lag og påbegynner arbeidet i Hegermannsgt 21 og i Omsensgt 1 a. I uke 6 er de å finne i Torshovgt 10 b og i uke 7 Hegermannsgt 19. Etter at alle leilighetene pr oppgang er tatt er det bunnledningenes tur. Husk at også rørfornying av bunnledningene krever at vannet stenges. Proline ønsker å beholde nøklene til jobben med bunnledningene er ferdig. Prosjektleder Paul Hahn hos Proline kan gi ytterligere informasjon på 928 71 068. Styreleder nås på 901 66 525. Følg ellers med på oppslagstavler og info. tapet på dører.