Styret i borettslaget har satt ned en liten arbeidsgruppe som skal lage forslag om en helhetlig utviklings- og vedlikeholdsplan for uteområdene i Torshovkvartal 7. Med uteområdene menes bakgård med grøntareal, parkeringsplasser, inkl. nedenfor portal i Mastrups gate, grøntarealer mot Omsens gate og Hegermannsgate.

I den forbindelse ønsker vi innspill, tanker, ideer – store og små – fra alle beboerne – store og små. Spørreundersøkelsen finner du her. Det tar bare 4 minutter å fullføre undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym med mindre du legger igjen e-post adressen din. Dataene vil bli anonymisert og slettet etter 14 dager.

Har du noen spørsmål eller ønsker å sende lengere innspill, bilder eller lignende kan du sende det på e-post til Carola eller Matthias.