Styret 2023-2024

Styret vil møtes ca. hver 4. uke. Møtetidspunkter finner du i kalenderen. Bruk ‘de runde grønne knappene’ for å sende e-post direkte til de som har ansvar for ulike saker.

Sofia Nagell

Sofia Nagell

Styreleder

 

E-post 
+47 473 86 044
Ansvar:
Daglig drift, avtaler, økonomi, brannvern, vaktmester, forkjøpsrett, byggesaker.

Benedicte Beccer-Brandvold

Benedicte Beccer-Brandvold

Nestleder

E-post 
+47 402 32 759

Ansvar:
Nestleder, sekretær, brannvern, Anticimex, nøkler.

Joakim Fretheim

Joakim Fretheim

Nestleder

 

E-post
+47 902 08 472
Ansvar:
Calling-anlegg, Proline (rør), vaktmester, gartner, tv- og internett, elektrisk.

Kristoffer Andersen

Kristoffer Andersen

Styremedlem

 

E-post
+47 906 83 486
Ansvar:
Økonomi, forkjøpsrett

Halvor Finess Tretvoll

Styremedlem

 

E-post 
+47 402 32 470
Ansvar:
Forsikring, utbygging/oppussing av leiligheter.

 

Gro Elin Hansen

Gro Elin Hansen

Varamedlem

 

E-post
+47 902 19 535
Ansvar:

Barnevognskur.

Matthias Bergsvik

Matthias Bergsvik

Varamedlem

 

E-post
+47 400 73 455
Ansvar:

Liv Arnhild Romsaas

Varamedlem

 

E-post 
+47 926 50 399
Ansvar:
Parkering, vaskekjeller.

 

Kaare Weider

Kaare Weider

Varamedlem

 

E-post
+47 901 66 525
Ansvar:

Nyhetsbrev, vinduer, radon.

 Reetta Asikainen Erlien

Reetta Asikainen Erlien

Varamedlem

 

E-post
+47 410 19 531
Ansvar:

Web-ansvarlig/hjemmeside, sosiale medier.

Valgkomiteen