Styret

Nytt styre ble valgt på generalforsamlingen 8. mai 2018. Bilder, ansvarsområder og kontaktinfo opprettes så snart styret er konstituert.

Styret møtes ca. hver 3. uke. Neste møte ser du nedenfor og flere møtetidspunkter finner du i kalenderen. Bruk gjerne ‘de runde grønne knappene’ for å sende e-post direkte til de som har ansvar for disse spørsmålene.

Kaare Weider

Styreleder

E-post,  +47-90166525

Ansvar: daglig drift, avtaler, økonomi, web, brannvern og nyhetsbrev.

Magnus Dehli Prestmo

Magnus Dehli Prestmo

Styremedlem

E-post,  +47-94472159

Ansvar: Rehabilitering, utbyggingsaker, vedlikeholdsplan

Joakim Fretheim

Joakim Fretheim

Styremedlem

E-post  +47-90208472

Ansvar: Hage, vaktmester, utearealer, byggesaker

Hermund Urstad

Styremedlem

E-post,  +47-mobilnummer kommer

Ansvar: kommer

Tonje Thorn

Tonje Thorn

Varamedlem

E-post,  +47-45141020

Ansvar: Kontaktperson brannvern, hagelag og kulturkomiteen, Uteområdene.

Tollef Taksdal

Tollef Taksdal

Varamedlem

E-post,  +47-40463360

Ansvar: Dugnader, uteområder, byggesaker

Kristoffer Andersen

Styremedlem

E-post,  +47-mobilnummer kommer

Ansvar: kommer

Jill Dalviken

Varamedlem

Kirsten Hegsvold

Varamedlem

Ansvar: kommer

Jostein Fjeldskår

Varamedlem

Ansvar: kommer

Kulturkomiteen

(sommerfest, fellesaktiviteter, møterom)

Ida Michaelsen

E-post, +47-41445345