Styret 2022-2023

Styret i perioden 2022-2023 vil møtes ca. hver 4. uke. Møtetidspunkter finner du i kalenderen. Bruk ‘de runde grønne knappene’ for å sende e-post direkte til de som har ansvar for ulike saker.

Sofia Nagell

Sofia Nagell

Styreleder

 

E-post 
+47 473 86 044
Ansvar:
Daglig drift, avtaler, økonomi, brannvern, vaktmester, web, forkjøpsrett, byggesaker.

Joakim Fretheim

Joakim Fretheim

Nestleder

 

E-post
+47 902 08 472
Ansvar:
Utbygging, rehabilitering, vaktmester/gartnerkontakt, TV/internett, flagg

Benedicte Beccer-Brandvold

Benedicte Beccer-Brandvold

Styremedlem

E-post 
+47 402 32 759

Ansvar:
Sekretær, brannvern, anticimex, nøkler, parkering

Jonas Læret

Jonas Læret

Styremedlem

 

E-post
+47 918 71 632
Ansvar:
Økonomi

Kaare Weider

Kaare Weider

Styremedlem

 

E-post 
+47-901 66 525
Ansvar:
Rehabilitering, forsikring, elektriske, radon.

 

Tollef Taksdal

Tollef Taksdal

Varamedlem

 

E-post 
+47-404 63 360
Ansvar:
Dugnader, uteområder

 

Matthias Bergsvik

Matthias Bergsvik

Varamedlem

 

E-post
+47 400 73 455
Ansvar:
Uteområder

Carola Becher Ruud

Carola Becher Ruud

Varamedlem

 

E-post
+47 977 77 212
Ansvar: Hagelag, barnevognskur

 Reetta Asikainen Erlien

Reetta Asikainen Erlien

Varamedlem

 

E-post
+47 410 19 531
Ansvar: Forkjøpsrett, webansvarlig

Gro Elin Hansen

Gro Elin Hansen

Varamedlem

 

E-post
+47 902 19 535
Ansvar: Vaskekjeller

Kulturkomiteen

Sommerfest, fellesaktiviteter, møterom.
Informasjon kommer
E-post

Hagelaget

Blomsterbed, trær, plantekasser
Carola Becher Ruud
E-post,

Våren 2020 har beboere startet opp et nytt hagelag. Be om å bli med i Facebook-gruppa for hagelaget for å få nærmere informasjon.

Valgkomiteen

Tove Kristin Halsos Klinkenberg
+47 922 48 626

Thea Kvamme Hartmann
+47 986 07 291

Tonje Thorn
+47 451 41 020