Valg til nye styremedlemmer 

På generalforsamlingen mandag 11. mai skal det velges flere nye medlemmer til styret. Valgkomiteen vil derfor gjerne ha forslag til både styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomiteen. På grunn av koronasituasjonen er det vanskeligere for valgkomiteen å oppsøke folk direkte nå. Derfor vil vi veldig gjerne at dere tar kontakt med oss på telefon eller epost med gode forslag.

Hilsen valgkomiteen,

Bendicte Beccer Brandvold (epost), mob: +47-40232759
Helle Nilsen (epost), mob: +47-99160160
Arnt Maasø  (epost), mob: +47-41420825

Følgende roller skal velges på nytt eller erstattes:

  • Styreleder for 1 år
  • To styremedlemmer for 2 år
  • Fem varamedlemmer for 1 år
  • Tre medlemmere til valgkomiteen for 1 år