Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har levert sin innstilling til generalforsamlingen 11-19. mai 2020. Nedenfor er en oversikt over de enkelte. For de som ikke har hatt roller i styret tidligere, og som dermed ikke er godt kjent for alle beboerne, har vi inkluder en kort tekst som presenterer dem. Beboere kan også se siden for det inneværende styret for nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver dagens medlemmer har hatt.

Merk at det vil sendes ut en ny innkalling til generalforsamling fra OBOS med rettet liste over styremedlemmer som skal velges:

A Valg av 1 styreleder for 1 år
B Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C Valg av 1 styremedlem for 1 år
D Valg av 5 varamedlemmer for 1 år 

Christian Holst

Christian Holst

Christian Wilhelm Holst er 42 år og har bodd i Italiagården siden februar 2019. Han er opprinnelig fra Haugesund,  utdannet økonom og jobber i St1 Norge AS som Kredittanalytiker. Gift med Aimie, som han møtte i Skottland da han studerte og senere jobbet der. Christian er interessert i alt av sport (spesielt fotball), mat, kultur og musikk. Spiller baseball aktivt og golf så ofte han kan. Christian og Aimie venter barn i november og gleder seg til fremtiden i Oslos beste borettslag. Han ser frem til å kunne bidra til et enda bedre felleskap og liv i Italiagården.

Valgkomiteen innstiller ham som styreleder for 1 år.

Joakim Fretheim

Joakim Fretheim

Joakim har sittet en periode som varamedlem, og har tidligere vært både ordinært styremedlem og styreleder. Valgkomiteen instillere ham som  styremedlem for 2 år.

Hermund Urstad

Hermund Urstad

Hermund har sittet en periode som ordinært styremedlem. Valgkomiteen instiller ham til valg som styremedlem for 2 år.

Kaare Weider

Kaare Weider

Kaare har vært ordinært styremedlem i to år, og har tidligere vært styreleder i ett år. Valgkomiteen innstiller ham som styremedlem for 1 år.

Tonje Thorn

Tonje Thorn

Tonje ble valgt inn som ordinært styremedlem for to år i 2019, og er først på valg i 2021.
Sofie B. Andresen

Sofie B. Andresen

Sofie ble valgt inn som ordinært styremedlem i 2019, men ønsker å gå over til rollen som vara. Hun innstilles som varamedlem for 1 år.

Lena Hammerø

Lena Hammerø

Lena har vært styreleder 2019-2020, og har ønsket å tre tilbake fra denne rollen. Valgkomiteen innstiller henne som varamedlem for 1 år.

Tollef Taksdal

Tollef Taksdal

Tollef har vært varamedlem i inneværende periode; en rolle han har hatt i flere år. Valgkomiteen innstiller ham som varamedlem for 1 år.

Benedicte Beccer-Brandvold

Benedicte Beccer-Brandvold

Benedicte er 32 år og jobber som Compliance Officer (regelverksetterlevelse) i Swedbank. Hun har hatt leilighet i gården siden 2015, er  opptatt av at Italiagården skal være et fint og trygt sted å bo, og at borettslaget drives godt og forsvarlig. Benedicte har erfaring som styreleder i et sameie fra tidligere.

Benedicte har sittet i valgkomiteen i to perioder (2018-2020). Valgkomiteeen innstiller henne som varamedlem for 1 år.

Malene Romestrand

Malene Romestrand

Malene er 27 år og jobber som webredaktør og kommunikasjonsrådgiver ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Der drifter hun nettsiden og hjelper forskere med å kommunisere på en tydelig og enkel måte. Som styremedlem i et stor borettslag der det foregår mye kan kan hun være til hjelp med å gi tydelig informasjon og bidra til åpenhet om beslutninger og prosjekter.

Valgkomiteen innstiller henne som varamedlem for 1 år.

Valgkomiteen

Selv om verken vedtektene eller borettslagsloven krever at det skal finnes en valgkomité, har det vært en lang tradisjon i borettslaget at generalforsamlingen velger  en komité som arbeider med å finne egnede kandidater til verv frem mot neste generalforsamling. Den nye innkallingen (sendt ut 5. mai) inneholder forslag til en ny valgkomité med to nye medlemmer og en som sitter i den nåværende valgkomiteen (for å bidra til kontinuitet):

Tove Kristin Halsos Klinkenberg

Tove Kristin Halsos Klinkenberg

Tove har bodd i Italiagården siden 2011 sammen med mannen Arnout fra Nederland og Lisanne på 7 år og Casper nesten 6 år. Tove jobbere som Intensivsykepleier og satt i styret i 2 år fra 2012-2014 med ansvaret for uteområdene.

Valgkomiteen foreslår henne til valgkomiteen for 1 år.

Thea Kvamme Hartmann

Thea Kvamme Hartmann

Thea Kvamme Hartmann elsker livet på Torshov, og har bodd i Italiagården siden 2005. Hun bor i Omsens gate 3 sammen med sin mann og deres to barn. Til daglig jobber Thea som leder for landskapsarkitektene i arkitektkontoret Snøhetta.

Valgkomiteen foreslår henne til valgkomiteen for 1 år

Arnt Maasø

Arnt Maasø

Arnt har sittet i valgkomiteen i to perioder, og var styreledere to perioder før dette. Valgkomiteen foreslår ham til valgkomiteen for 1 år