Ventelister parkering

Parkeringsplasser tildeles basert på innflytingsdato – ikke hvor lenge beboeren har stått på venteliste. Nedenfor er en oversikt over de som i dag har parkeringsplass (med informasjon om når de flyttet inn), og de som per dags dato står på ventelistene.

Tildelte parkeringsplasser

Bil (per 16.05.21)

 

Plass nr Leilighet Etternavn Fornavn Innfl. Dato Tildelt Adresse
             
1 77 Risan Leidulv 01.08.1985 01.07.94 Hegermanns Gt 13 Oppg II
2 93 Engebakken Magne 18.03.1974 01.01.94 Hegermanns Gt 15 Oppg II
3 80 Langvik Karen 02.11.1995 01.01.2015 Mastrupsgt 5
4 96 Steinsland Ann-Mari 01.09.1993 01.05.95 Hegermanns Gt 15 Oppg II
5 70 Øiseth Peder      
6 2 Strømsnes Thomas      
7 134 Hagen Tone 15.12.1989 01.01.04 Per Kvibergs Gt 8
8 43 Stenberg Tomas 01.01.1994 01.08.2016 Omsensgate 1 B
9 141 Vikne Karin 04.01.2007 01.05.2020 Per Kvibergs gt 6
10 109 Jensen Jan Erik 15.06.2005 01.07.2017 Hegermanns gt 19
11   Normann Rebecca 21.07.2003 15.04.2014 Hegermanns gt 21
12 105 Christophersen Øystein 07.11.2003 01.10.2014 Hegermanns Gt 19
13 15 Brekke Ole Henrik 01.07.1992 01.09.00 Torshovgt 10 Oppg I
14 97 Bryn Terje 30.10.2002 18.07.2012 Hegermanns gt 15 b
15   Besøk. Anvist av styret        
16 81 Svendsen Rune 25.05.1994 01.05.98 Mastrups Gt 5
17 3 Bredesen Laila 01.06.1998 01.06.07 Mastrups Gt 2
18 150 Vesterkjær Atle 24.03.2001 01.09.09 Per Kvibergsgt 4
19 114 Simonsen Eva Therese 01.11.1999 01.09.08 Hegermanns Gt 21
20 69 Antonsen Lise 04.06.2002 01.11.2011 Hegermanns Gt 13 Oppg II
21 39 Øby Kalle 15.07.2005 02.01.2017 Omsens Gt 1 Oppg II
22 19 Lilleby Kai 01.08.2004 01.09.2015 Mastrupsgate 2
23 136 Maurseth Per B 01.07.1998 01.03.2008 Per Kvibergs Gt 6
24 119 Johnsson Annika 01.05.1999 01.12.08 Hegermanns Gt 21
25 63/65 Finborud Aksel 23.03.2001 01.07.2010 Hegermanns Gt 13 Oppg I
26 161 Ursted Hermund 01.12.1993 01.12.09 Torshovgt 10 Oppg I
27 76 Pettersen Malin 19.02.2007 01.09.2020 Torshovgt 10 Oppg II
28 50 Breien Bård 08.08.2003 01.10.2014 Omsens Gt 5
29 26 Romsaas Liv Arnhild 01.07.1998 01.01.08 Torshovgt 10 Oppg II
30 149 Klipperberg Gry 24.07.1998 01.07.2012 Per Kvibergsgt 4
32 124 Nilsen Helle      
34 14 Erik Norud      
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorsykkel (19.05.2023)
Plass nr Leilighet Etternavn Fornavn Tildelt
1 130 Thorn Ørjan Harborg 2016
2 11 Ballestad/Gulbrandsen Martine Harborg/Petter 2023
3 11 Ballestad/Gulbrandsen Martine Harborg/Petter 2023
4 76 Eide Sveinung 2016
5 68 Næss Robert 2020
6 81 Svendsen Rune 2017

Ventelister

Bil (per 19.05.2023)
Plass nr

Leilighet

Etternavn Fornavn

Innfl. Dato

1

118

Nordling Finn Arild Sæt

10/15/07

2

10

Foreman Richard

12/1/09

3

38

Strøm/Michaelsen Atle B./Ida

7/1/10

4

40

Klinkenberg Tove

5/10/11

5

104

Byhring Jan-Bendix

1/2/12

6

128

Klinbajl Anita

4/1/12

7

110

Stensnes Kyrre

6/25/12

8

34

Andersen Kristoffer

7/24/12

9

145

Mathisen Fredrik

11/15/13

10

75

Blakstad-Balas Sindre

7/16/14

11

55

Rian Jon

12/1/14

12

137

Hansen Gro Elin

2/1/15

13

56

Ruud Carola/Stian

8/1/15

14

98

Forfang Andreas

8/1/15

15

158

Beccer-Brandvold Benedicte

10/1/15

16

130

Thorn Tonje

3/1/16

17

92

Torskenæs Marte

7/23/16

18

162

Ytterdahl Mathias

8/29/17

19

90

Vegsund Sindre

11/8/18

20

42

Yri Christian

5/15/19

21

59

Berild Astrid

8/1/19

22

61

Ohnstad Audun

4/14/20

23

58

Larsen Kristine

1/15/21

24

157

Grasli Sidsel Maxwell

3/1/21

25

66

Cassano Francesco

5/1/21

26

18

Skorpen Ragnar

10/15/21

27

36

Munthe-Kaas Nikolai

6/13/22

Motorsykkel (per 19.05.2023)

Det er for tiden ingen venteliste for motorsykler.