Ventelister parkering

Parkeringsplasser tildeles basert på innflytingsdato – ikke hvor lenge beboeren har stått på venteliste. Nedenfor er en oversikt over de som i dag har parkeringsplass (med informasjon om når de flyttet inn), og de som per dags dato står på ventelistene.

Tildelte parkeringsplasser

Bil (per 01.01.19)
Plass nr Leilighet Etternavn Fornavn Innfl. Dato Tildelt Adresse
1 77 Risan Leidulv 01.08.1985 01.07.94 Hegermanns Gt 13 Oppg II
2 93 Engebakken Magne 18.03.1974 01.01.94 Hegermanns Gt 15 Oppg II
3 80 Langvik Karen 02.11.1995 01.01.2015 Mastrupsgt 5
4 96 Steinsland Ann-Mari 01.09.1993 01.05.95 Hegermanns Gt 15 Oppg II
5 70 Øiseth Peder 17.11.2003 01.06.2018 Hegermannsgate 13 B
6 2 Strømsnes Thomas 15.12.2005 06.08.2018 Mastrupsgate 2
7 134 Hagen Tone 15.12.1989 01.01.04 Per Kvibergs Gt 8
8 43 Stenberg Tomas 01.01.1994 01.08.2016 Omsensgate 1 B
9 61 Andersen Kirsten Hegsvold 01.08.2016 Omsensgt 7
10 109 Jensen Jan Erik 15.06.2005 01.07.2017 Hegermanns Gt 19
11 112 Bottolfs Laila 21.07.2003 15.04.2014 Hegermanns gt 21
12 105 Christophersen Øystein 07.11.2003 01.10.2014 Hegermanns Gt 19
13 15 Brekke Ole Henrik 01.07.1992 01.09.00 Torshovgt 10 Oppg I
14 97 Bryn Terje 30.10.2002 18.07.2012 Hegermanns gt 15 b
15 Besøk. Anvist av styret
16 81 Svendsen Rune 25.05.1994 01.05.98 Mastrups Gt 5
17 3 Bredesen Laila 01.06.1998 01.06.07 Mastrups Gt 2
18 150 Vesterkjær Atle 24.03.2001 01.09.09 Per Kvibergsgt 4
19 114 Simonsen Eva Therese 01.11.1999 01.09.08 Hegermanns Gt 21
20 69 Antonsen Lise 04.06.2002 01.11.2011 Hegermanns Gt 13 Oppg II
21 39 Øby Kalle 15.07.2005 02.01.2017 Omsens Gt 1 Oppg II
22 19 Lilleby Kai 01.08.2004 01.09.2015 Mastrupsgate 2
23 136 Maurseth Per B 01.07.1998 01.03.2008 Per Kvibergs Gt 6
24 119 Johnsson Annika 01.05.1999 01.12.08 Hegermanns Gt 21
25 63/65 Finborud Aksel 23.03.2001 01.07.2010 Hegermanns Gt 13 Oppg I
26 161 Ursted Hermund 01.12.1993 01.12.09 Torshovgt 10 Oppg I
27 20 Swensen Ingvild S.H. 01.12.1996 15.01.98 Torshovgt 10 Oppg II
28 50 Breien Bård 08.08.2003 01.10.2014 Omsens Gt 5
29 26 Romsaas Espen 01.07.1998 01.01.08 Torshovgt 10 Oppg II
30 149 Klipperberg Gry 24.07.1998 01.07.2012 Per Kvibergsgt 4
32 124 Nilsen Helle 01.05.2006 01.10.2018 Hegermannsgate 21
34 14 Norrud Erik 01.09.2005 01.05.2018 Torshovgata 10 A
Motorsykkel (01.01.19)
Plass nr Leilighet Etternavn Fornavn Tildelt
1 130 Thorn Ørjan Harborg 01.05.16
2 85 Krogh/Tveten Even/Eline 01.06.16
3 13 Johnsen Ceilie 01.06.17
4 76 Eide Sveinung 08.01.16
5 76 Eide Sveinung 03.09.13
6 81 Svendsen Rune 01.09.17

Ventelister

Bil (per 01.01.19)
Plass nr Leilighet Etternavn Fornavn Innfl.dato
1 106 Myhrvold-Han Thomas 02.06.06
Norman Rebecca
2 141 Vikne Karin 04.01.2007
3 47 Pettersen Malin 19.02.2007
4 56 Heggenhaugen Hans 01.06.2007
5 7 Huseby Kristin 15.06.2007
Tjøstheim Bjarte
6 58 Losvik Anders Bjarne 13.07.2007
7 68 Næss Robert 01.08.2007
8 87 Tveten Eline Smeby 01.09.2007
9 76 Pettersen Malin 19.02.2007
10 118 Nordling Finn Arild Sæt 15.10.2007
11 130 Cecilie   Holtan 14.11.08
12 162 Lervik Linn 01.10.2009
13 10 Richard Torshovgt 10 01.12.2009
14 13 Johnsen Cecilie 01.03.10
15 38 Strøm Atle B. 01.07.2010
Michaelsen Ida
16 42 Oraug Tore Magnus 01.10.2010
17 66 Dahlsett Trine 10.01.2011
18 143 Sæther Eirin 21.09.2011
19 40 Klinkenberg Tove 15.06.2011
20 36 Holm Leiv 06.09.2011
21 202 Amundsen Siv Merethe 30.10.2011
22 104 Byhring Jan-Bendix 02.01.2012
23 155 Aalborg Knut 20.06.2012
24 110 Stensnes Kyrre 25.06.2012
25 34 Andersen Kristoffer 24.07.2012
26 35 Endsjø Langlo Helene 01.09.2013
27 113 Hauge Harald 08.04.2013
28 21 Søgaard Moen Hege 05.05.2013
29 82 Eidslott/Juste Julianne/Andr 30.08.2013
30 23 Scheen Martine 31.10.2013
31 103 Mathisen Fredrik 15.11.2013
32 75 Blakstad-Bala Sindre/Carola 07/16/14
33 102 Øgaard Olav F. 10/18/2014
34 137 Hansen Gro Elin 01.02.2015
35 56 Ruud Carola / Stian 08.01.2015
36 158 Brandvold Benedicte 2/19/2017
37 135 Ytterdahl Mathias 8/29/2017
38 157 Dahl Joachim 12/15/2017
Motorsykkel (per 01.01.19)

Det er for tiden ingen venteliste for motorsykler.