Vinduer

Alle vinduene i Torshov Kvartal VII ble skiftet 2017-2018 til moderne standard med opprinnelig uttrykk. Alle de gamle gårdene i Torshovbyen er med dette ført tilbake til den opprinnelige utformingen. Og vinduene i Italiagården og Frankrikegården har fått lik fargekode, slik at de fremstår mer helhetlig.

Arbeidet ble utført av DVS. Omlag 750 vinduer ble skiftet. Syv innvendige hjørner der borettslaget hadde fått pålegg fra OBRE om å sikre mot brannsmitte fikk samtidig brannvinduer.

Bakgrunnen for rehabilitering av vinduene

De tidligere vinduene var fra 1977 og var svært slitte og trekkfulle. Med årene hadde dessuten alle de utvendige sprossene som var montert opprinnelig falt av, slik at de hadde et annet uttrykk enn da de ble montert. På en ekstraordinær generalforsamlingen våren 2017 ble det vedtatt å ta opp 19 millioner i lån for å dekke nye vinduer. Anbud ble hentet inn fra fire entreprenører, og vurdert av Opak som hjalp styret under prosjektet. De første vinduene ble byttet i november 2017 og de siste oppgangene fikk installert vinduer til påske. I juni var DVS helt ferdig med maling og pussarbeid.

Nærmere opplysninger om vinduene og rehabiliteringsprosessen finnes i FAQ om vinduene [krever pålogging].